ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*morosely*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: morosely, -morosely-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morosely(adv) อย่างมีอารมณ์ขุ่นมัว, Syn. sadly, silently

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morosely (a) mˈərˈousliː (m @1 r ou1 s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mürrisch {adv}morosely [Add to Longdo]
verdrießlich; missmutig; griesgrämig {adv}morosely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり[muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Morosely \Mo*rose"ly\, adv.
     Sourly; with sullen austerity.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  morosely
      adv 1: in a morose manner; "he fell morosely on the bed"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top