Search result for

*mandel*

(86 entries)
(0.0644 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mandel, -mandel-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Mandelbrot setเซตแมนเดลบรอต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Nelson Mandela. Nelson!เนลสัน แมนเดลา เนลสัน Superhero Movie (2008)
Mandela!แมนเดล่า! Invictus (2009)
Mandela!แมนเดล่า! Invictus (2009)
Mandela!แมนเดล่า! Invictus (2009)
Mandela! Mandela!แมนเดล่า! Invictus (2009)
It is that terrorist, Mandela. They let him out.ก็ผู้ก่อการร้ายชื่อ แมนเดล่า ไง เค้าปล่อยตัวออกมาแล้วนี่ Invictus (2009)
I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster Prison on Sunday, the 11th of February, at about 3 p.m.ขณะนี้ผมขอประกาศอย่างเป็นทางการว่า.. คุณเนลสัน แมนเดล่า จะได้รับการปล่อยตัว จากเรือนจำ วิคเตอร์ แวสแตร์.. Invictus (2009)
There's Mr. Nelson Mandela.นั่นคุณ เนลสัน แมนเดล่า ครับ! Invictus (2009)
Mr. Mandela, a free man taking his first steps into a new South Africa.คุณเมนเดล่า ชายผู้ได้รับอิสรภาพแล้ว.. กำลังย่างเท้าก้าวแรก.. สู่รัฐแอฟริกาใต้ใหม่ Invictus (2009)
The recent release of Nelson Mandela from prison has triggered a power struggle between the ANC and their black rivals.ข่าวการปล่อยตัว.. เนลสัน แมนเดล่า ออกจากเรือนจำ.. จุดชนวนให้เกิดการแก่งแย่งอำนาจกัน ระหว่างสมัชชาแห่งชาติแอฟริกา และกลุ่มนิยมแอฟริกัน Invictus (2009)
Mr. Mandela has traveled to Durban in an effort to persuade 100,000 angry young ANC supporters on the frontline to make peace.คุณแมนเดล่าได้เดินทางไป เดอร์บัน.. เพื่อเกลี้ยกล่อมผู้สนับสนุนสมัชชาแห่งชาติแอฟริการุ่นเยาว์ กว่า 1 แสนคน.. ที่กำลังจะไปปะทะกับอีกฝ่ายหนึ่ง Invictus (2009)
I, Nelson Rolihlahla Mandela do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa.ผม เนลสัน โรฮิลระลาห์ แมนเดล่า... ของสาบานในวันนี้ว่าจะ จงรักภักดี.. ต่อสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ Invictus (2009)
Today marks the beginning of a new era in South Africa as President Mandela takes office in Pretoria.วันนี้ถือเป็นรุ่งอรุณแห่งการเริ่มต้นใหม่.. ของประเทศแอฟริกาใต้.. เมื่อประธานาธิบดี แมนเดล่า.. Invictus (2009)
Ladies and gentlemen, it is our pleasure to have with us today at Loftus Versfeld, our newly elected president Mr. Nelson Mandela.สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย.. วันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างมาก.. ที่สนามกีฬาลอฟตัส จะได้ทำการต้อนรับ.. Invictus (2009)
Mandela!แมนเดล่า! Invictus (2009)
Please, welcome President Mandela.ได้โปรดครับทุกท่าน.. ปรบมือต้อนรับประธานาธิบดี แมนเดล่า Invictus (2009)
- Mandela.- แมนเดล่า! Invictus (2009)
- Mandela.- แมนเดล่า Invictus (2009)
And in Japan, President Mandela met with Japanese officials as he concluded a grueling trip to the Far East.และในญี่ปุ่น.. ประธานาธิบดีแมนเดล่า.. ได้พบปะหารือกับทางการญี่ปุ่น-- Invictus (2009)
And in related news, it was announced that President Mandela will visit South Africa this week.และในข่าวเดียวกัน.. มีการแถลงว่าประธานาธิบดีแมนเดล่า ...จะเดินทางมาเยือนแอฟริกาใต้ ภายในอาทิตย์นี้ Invictus (2009)
Today President Mandela announced that, in his opinion...วันนี้ประธานาธิบดีแมนเดล่า.. ได้ออกแถลงการณ์ว่า.. Invictus (2009)
Mandela says that he wishes to set an example...แมนเดล่ากล่าวว่า.. อยากให้สิ่งนี้เป็นตัวอย่าง-- Invictus (2009)
- Is this you speaking or Mandela?- นี่พูดเอง หรือ แมนเดล่า มาเข้าสิงให้พูด? Invictus (2009)
This is part of President Mandela's "one team, one country" campaign.ส่วนหนึ่งจากโครงการของแมนเดล่า.. "หนึ่งทีม รวมใจทั้งประเทศ" Invictus (2009)
Ladies and gentlemen, please welcome the president of the Republic of South Africa, Mr. Nelson Mandela.และทุกๆท่านครับ.. ได้โปรดให้การต้อนรับ.. ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอริกาใต้.. Invictus (2009)
Dr. Nelson Mandela, the president of South Africa in the rugby jersey with a Number 6 on its back.ดร.เนลสัน แมนเดล่า.. ประธานาธิบดีแห่งแอฟริกาใต้ มาในชุดกีฬาเบอร์ 6.. Invictus (2009)
The dignities out there with Dr. Mandela...ดร.แมนเดล่า.. ผู้มีเกียรติภูมิสูงส่ง-- Invictus (2009)
Dr. Mandela just lifting his cap to the 62,000 people...ดร.แมนเดล่า กำลังโบกหมวกให้แก่.. ฝูงชนกว่า 62,000 คน Invictus (2009)
Mother Theresa, Nelson Mandela, God rest his soul.แม่ชีเทเรซ่า, เนลสัน แมนเดลล่า พระเจ้าจะสถิตย์ในใจของเขา Chuck Versus the Third Dimension (2009)
I'm not Nelson Mandela. It doesn't mean I haven't suffered. Oi.ผมไม่ใช่ เนลสัน แมนดีลานะ มันได้หมายความว่าผมไม่ทรมานหนิ Episode #3.2 (2009)
And these comrades, the Mandela boys, they are telling us not to go to work.มาทำงาน แต่พวกกลุ่มแมนดาร่า คนพวกนั้น สั่งห้ามไม่ให้พวกเราทำงาน The Bang Bang Club (2010)
He's a Xhosa like Mandela.เขาเป็นพวกแมนเดอล่า The Bang Bang Club (2010)
- I'll tell you, but you know how I was supposed to cover that thing with, um, with Mandela at the hotel?ฉันบอกพวกนายก็ได้ สิ่งที่ฉันพบเจอพวกแมนเดล่าที่โรงแรม The Bang Bang Club (2010)
- I just need one frame of Mandela.ฉันขอภาพพวกแมนเดอร่าซักภาพสิ The Bang Bang Club (2010)
Nelson Mandela.เนลสัน แมนเดลล่า 25 to Life (2010)
Mouth on that kid makes Mel Gibson sound like Nelson Mandela.ฟังเด็กนั่นสิเขาทำให้เมล กิบสัน ฟังดูคล้าย เนลสัน แมนเดลลา Bombshells (2011)
Somebody actually just e-mailed me a list of 67 Good Deeds to Change the World, something inspired by Nelson Mandela.ใครบางคนส่งอีเมลล์มาให้ผม มันเป็นรายการ 67 ข้อของการทำดีที่จะเปลี่ยนโลก บางสิ่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจโดย เนลสัน แมนเดลา The Road Not Taken (2012)
He shot Mandel in both legs.เขายิงแมนเดลที่ขาทั้ง 2 ข้างเลย Firewall (2012)
They think we're rescuing Nelson mandela.ลูกทีมผมนึกว่าเรามาช่วยเนลสัน แมนเดลา Suicide Squad (2016)
Frank Mandel.แฟรงค์ แมนเดล. Suspiria (1977)
May I speak to Frank Mandel, please?ขอพูดกับ แฟรงค์ แมนเดล? Suspiria (1977)
Hirsch, Salomon ? Mandel, Maria.เฮิร์กซ... Schindler's List (1993)
Oh, Mandella, please tell me you haven't progressed to full-on hallucinations.โอ้ย แมนเดลล่า ช่วยบอกที ว่าเธอไม่ได้เพี้ยนจนขึ้นสมอง 10 Things I Hate About You (1999)
- Like Mandela.- เช่นเดียวกับแมนเดลา Showtime (2002)
Mandela's shit stink too.แมนเดลาอึกลิ่นเหม็นเกินไป Showtime (2002)
Well, if it isn't Mandela's little policeman and the manic Zambian in a conversation about psychiatry.นั่นตำรวจของแมนเดล่า คุยกับชาวเซมเบียบ้าๆ เรื่องจิตแพทย์กันอยู่เหรอ Faith Like Potatoes (2006)
Friend of Nelson Mandela and all. He seems trustwon'thy.เพื่อนของเนลสัน แมนเดลล่า ดูไว้ใจได้หน่อย Shooter (2007)
- If you know my name, why ask?Thomas Isidor Mandelbaum. Warum fragen Sie dann noch? From the Life of the Marionettes (1980)
But you can add almonds and semolina.Aber wir können Ihnen das Lamm auch mit Mandeln und Gries servieren. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Good lungs, bad tonsils.Lunge gut. Mandeln schlecht. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกคัคคูหงอน[n. exp.] (nok khakkhū ngøn) EN: Chestnut-winged Cuckoo   FR: Coucou à collier [m] ; Coucou à ailes marron [m] ; Coucou de Coromandel [m]
นกเค้าใหญ่สีคล้ำ[n. exp.] (nok khao yai sī khlam) EN: Dusky Eagle Owl   FR: Grand-duc de Coromandel [m] ; Grand-duc sombre [m]
นกคุ่มอกดำ[n. exp.] (nok khum ok dam) EN: Rain Quail   FR: Caille nattée [f] ; Caille de Coromandel [f]
นกกระจ้อยเขาสูง[n. prop.] (nok krajøi khao sūng) EN: Russet Bush Warbler   FR: Bouscarle de Mandell [f]
เป็ดคับแค[n.] (pet khapkhaē) EN: Cotton Pygmy-Goose   FR: Anserelle de Coromandel [f] ; Sarcelle de Coromandel [f] ; Oie pygmée de Coromandel [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANDEL    M AE1 N D AH0 L
MANDELA    M AE2 N D EH1 L AH0
MANDELL    M AE1 N D AH0 L
MANDELLA    M AE2 N D EH1 L AH0
MANDELA'S    M AE2 N D EH1 L AH0 Z
MANDELBAUM    M AE1 N D AH0 L B AW2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mandela    (n) (m a n d e1 l @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Mandel(n) |die, pl. Mandeln| เมล็ดอัลมอนด์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bittermandel {f}bitter almond [Add to Longdo]
Gaumenmandel {f} [anat.]palatal tonsil [Add to Longdo]
Mandel {f} [bot.]almond [Add to Longdo]
Mandel {f} [anat.] | Mandeln {pl}tonsil | tonsils [Add to Longdo]
Mandel {f}(amount of) fifteen [Add to Longdo]
Mandelaugen {pl}almond eyes [Add to Longdo]
Mandelbaum {m} [bot.]almond (tree) [Add to Longdo]
Salzmandel {f}salted almond [Add to Longdo]
mandeläugig {adj}almond-eyed [Add to Longdo]
mandelförmig {adj}almond shaped [Add to Longdo]
Mandelentfernung {f} [med.]tonsillectomy [Add to Longdo]
Mandelentzündung {f} [med.] | Mandelentzündungen {pl}quinsy | quinsies [Add to Longdo]
Nasenpolyp {m}; Rachenmandelpolyp; Rachenmandelwucherung {f} [med.] | Nasenpolypen {pl}; Rachenmandelpolypen {pl}; Rachenmandelwucherungen {pl}adenoid | adenoids [Add to Longdo]
Tonsillitis {f}; Mandelentzündung {f} [med.]tonsilitis; tonsillitis [Add to Longdo]
Koromandelzwergente {f} [ornith.]Cotton Teal [Add to Longdo]
Koromandelrennvogel {m} [ornith.]Indian Courser [Add to Longdo]
Koromandelkuckuck {m} [ornith.]Red-winged Crested Cuckoo [Add to Longdo]
Koromandeluhu {m} [ornith.]Dusky Eagle Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マンデルブロ集合;マンデルブロート集合;マンデルブロー集合[マンデルブロしゅうごう(マンデルブロ集合);マンデルブロートしゅうごう(マンデルブロート集合);マンデルブローしゅうごう(マンデルブロー集合), manderuburo shuugou ( manderuburo shuugou ); manderuburo-to shuugou ( manderuburo-t] (n) Mandelbrot set [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曼德拉[Màn dé lā, ㄇㄢˋ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, ] Nelson Mandela (1918-), leader of South African ANC, prime minister of South Africa 1994-1999 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  mandel
     almond
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Mandel [mandəl] (n) , s.(f )
     almond
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top