ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*loafer*

L OW1 F ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: loafer, -loafer-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
loafer(n) รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีเชือกผูก ส่วนใหญ่ทำจากหนัง
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loafer(n) คนที่ขี้เกียจ, Syn. lazy person, idler

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loafer(โล'เฟอะ) n. ผู้เดินเตร่,ผู้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. loiterer, idler

English-Thai: Nontri Dictionary
loafer(n) คนเสเพล,คนไม่เอาถ่าน,คนขี้เกียจ

CMU English Pronouncing Dictionary
LOAFER L OW1 F ER0
LOAFERS L OW1 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loafer (n) lˈoufər (l ou1 f @ r)
loafers (n) lˈoufəz (l ou1 f @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浪子[làng zǐ, ㄌㄤˋ ㄗˇ, ] loafer; wastrel; prodigal son, #23,183 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faulenzer {m}; Bummler {m}loafer [Add to Longdo]
Gammler {m}layabout; loafer; bum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルンペン[runpen] (n,adj-no) loafer (ger [Add to Longdo]
ローファー;ローファーズ[ro-fa-; ro-fa-zu] (n) loafers [Add to Longdo]
穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰(io);ゴク潰し[ごくつぶし(穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰);ゴクつぶし(ゴク潰し), gokutsubushi ( koku tsubushi ; koku tsubushi ; goku tsubushi ; koku tsubusu ); goku] (n) good-for-nothing; parasite; deadbeat; loafer; drone; idler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loafer \Loaf"er\, n. [G. l[aum]ufer a runner, Prov. G. laufer,
   lofer, fr. laufen to run. See {Leap}.]
   1. One who loafs; a lazy lounger. --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   2. A type of shoe without laces which can be easily slipped
    on or off; -- originally a trademark; as, he bought a new
    pair of loafers.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loafer
   n 1: person who does no work; "a lazy bum" [syn: {idler},
      {loafer}, {do-nothing}, {layabout}, {bum}]
   2: a low leather step-in shoe; the top resembles a moccasin but
     it has a broad flat heel

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top