ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*kuchen*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kuchen, -kuchen-
Possible hiragana form: くちぇん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A cake!Einen Kuchen! The Diary of Anne Frank (1959)
My cake!Mein Kuchen! Hanging Up (2000)
Coulis?Käsekuchen? The One with the Birth Mother (2004)
Upelkuchen?, "เค้กขยายร่าง" น่ะเหรอ? Alice in Wonderland (2010)
Blame it on too much upelkuchen.คงจะเป็นเพราะเพลค์เชนนั่น Alice in Wonderland (2010)
Why don't you go get another piece of pecan pie?Hol dir doch noch ein Stück Pekan-Kuchen? The Buccaneer (1958)
Here comes Big Daddy's birthday!Hier kommt Big Daddys Geburtstagskuchen! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Here comes Big Daddy's birthday!Hier kommt Big Daddys Geburtstagskuchen! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Birthday cake, Bessie, with half a yellow rose.Ein Stück Geburtstagskuchen für Sie. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Box of shortbread. Some clean linen.Eine Büchse Lebkuchen... einige Laken. The Left Handed Gun (1958)
After all, she sanctioned flour for ten cakes.Immerhin hat sie das Mehl fur 10 Kuchen freigegeben. Mädchen in Uniform (1958)
Don't you remember when you were 15, at your birthday, when you pushed me into the birthday cake with all your lit candles and it burned the fuzz on my face?Weißt du noch, als du 15 warst und mich an deinem Geburtstag in den Kuchen stießt und die brennenden Kerzen verbrannten meinen Bartflaum? Rock-a-Bye Baby (1958)
Didn't you bring me any doughnuts or sweet-rolls?Haben Sie auch Doughnuts oder Kuchen mitgebracht? Touch of Evil (1958)
- A cake.- Ein Kuchen. The Diary of Anne Frank (1959)
And please, Mrs. Frank should cut the cake.Und bitte, Frau Frank soll den Kuchen anschneiden. The Diary of Anne Frank (1959)
You see, Miep, what a little sugar cake does to us?Sehen Sie, Miep, was ein Kuchen mit uns macht? The Diary of Anne Frank (1959)
Cut the cake.Schneiden Sie den Kuchen an. The Diary of Anne Frank (1959)
What is it? The cake that my mother sent me.- Der Geburtstagskuchen von Mutter! Operation Petticoat (1959)
Got a roly-poly baby, sweet as I can find.~ Ich habe ein Pummelchen, das so süß ist wie Apfelkuchen ~ Pillow Talk (1959)
Good-bye, dear. ALL:- Mit einem Geburtstagskuchen. Sleeping Beauty (1959)
Yes, and a dress a Princess can be proud of.- Ich kann keinen Kuchen backen. Sleeping Beauty (1959)
Yes, you g-- the wands?- Ich backe den Kuchen. Sleeping Beauty (1959)
Well, what do you think of it?Ein sehr ungewöhnlicher Kuchen, nicht wahr? Sleeping Beauty (1959)
Oh, plug up every cranny.Du backst den Kuchen! Sleeping Beauty (1959)
Can't make an omelette without breakin' an egg.Man kann keinen Kuchen backen, ohne Eier zu zerschlagen. Some Like It Hot (1959)
- What's with the omelette?- Was für einen Kuchen? - Bla, bla, bla. Some Like It Hot (1959)
Something tells me the omelette is about to hit the fan.Ich glaube, der Kuchen ist dabei anzubrennen! Some Like It Hot (1959)
And don't mess up the cake. I promised to bring back a piece to my kids.Und mach den Kuchen nicht kaputt! Ich muss den Kindern ein Stück mitbringen. Some Like It Hot (1959)
So we baked you a little cake.Also haben wir einen Kuchen gebacken. Some Like It Hot (1959)
There was somethin' in that cake that didn't agree with 'em.Da war etwas im Kuchen, was ihm nicht bekommen ist! Some Like It Hot (1959)
I already ordered the cake.Ich habe Kuchen bestellt. The Apartment (1960)
Apple pie and the Fourth of JulyApfelkuchen und der 4. Juli Cinderfella (1960)
"Pan for pies and little pastries"..."Formen für Kuchen und Gebäck." Croesus (1960)
Just bring us some of Mother's apple pie and coffee.Bringen Sie uns Apfelkuchen und Kaffee. Elmer Gantry (1960)
Apple pie.Apfelkuchen. Elmer Gantry (1960)
Boys and girls, when I came to Palestine 47 years ago... it was not a musical reception with little cakes served.Jungen und Mädchen, als ich vor 47 Jahren nach Palästina kam, spielte keine Kapelle zum Empfang, und es gab auch keinen Kuchen. Exodus (1960)
And again it wasn't a matter of little cakes and music.Und wieder gab es keine Musik und keinen Kuchen. Exodus (1960)
Darling, is there any of that Dundee cake left?Liebling, ist noch was von dem Dundee-Kuchen übrig? The Grass Is Greener (1960)
Do you like Dundee cake?Mögen Sie Dundee-Kuchen? The Grass Is Greener (1960)
So, I'm afraid I won't be able to accept your offer of Dundee cake after all.Ich kann also leider doch nicht zu Tee und Dundee-Kuchen bleiben. The Grass Is Greener (1960)
There'll be honey cakes and milk for you later.Ihr bekommt später dann Honigkuchen und Milch. The 3 Worlds of Gulliver (1960)
Hanging around the birthday-cake parties they gave you every year of your life.Bei den Partys mit Eis und Kuchen, die sie jährlich für dich gaben. Home from the Hill (1960)
Flowers, jelly, home-baked cakes.Blumen, Gelee, Kuchen. Home from the Hill (1960)
Put some cheese in between the wheat cakes. And some mutton too.Weizenkuchen, Käse und ein wenig Hammelfleisch. The Virgin Spring (1960)
These cheese cakes and candles are for Father Erik from me.Dieses Bündel mit Quarkkuchen und dicken Kerzen... ist von mir für Vater Erik. The Virgin Spring (1960)
Will you buy me a pastry later please ?Krieg ich gleich Kuchen ? - Ich hab keine Zeit. Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
That we'd have cake if I moved back home.Es gibt Kuchen, wenn ich wieder zu Hause wohne. Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
I promised him a pastry.Ich hab ihm Kuchen versprochen. Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
- Mark? - Come on, Helen.- Helen, der Kuchen. Peeping Tom (1960)
If you get put in clink, I'll send you a file in a cake.Wenn du dafür in den Kahn gehst, schick ich dir 'ne Pfeile in einem Kuchen. Saturday Night and Sunday Morning (1960)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
KUCHENBECKER K AH1 K IH0 N B EH0 K ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Kuchen(n) |der, pl. Kuchen| ขนมเค้กประเภทเนื้อแน่น, เค้กผลไม้ที่เนื้อเค้กเต็มไปด้วยเนื้อผลไม้ หรือเค้กที่ไม่มีการตบแต่งมาก เช่น Käsekuchen, Apfelkuchen, See also: die Torte
Geburtstagskuchen(n) |der, pl. Geburtstagskuchen| เค้กวันเกิด
Käsekuchen(n) |der, pl. Käsekuchen| ขนมเค้กประเภทหนึ่งที่ตัวแป้งส่วนใหญ่ประกอบด้วย Quark (ผลิตผลจากนม คล้ายโยเกิร์ต)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apfelkuchen { m }apple pie [Add to Longdo]
Apfelpfannkuchen { m } [ cook. ]apple pancake [Add to Longdo]
Berliner Pfannkuchen { m }; Doghnut { m }doughnut [Add to Longdo]
Eierkuchen { m }; Pfannkuchen { m }pancake [Add to Longdo]
Färbung { f } auf Spinnkuchen [ textil. ]spinning cake dyeing [Add to Longdo]
Fruchtkuchen { m }fruitcake [Add to Longdo]
Glasur { f }; Zuckerglasur { f } (Kuchen)icing; frosting [ Am. ] [Add to Longdo]
Glasurplatte { f } (für Kuchen)frosting sheet [Add to Longdo]
Hefekuchen { m }leavened cake [Add to Longdo]
Hundekuchen { m }dog biscuit [Add to Longdo]
Käsekuchen { m } [ cook. ] | Käsekuchen { pl }cheese cake; cheesecake | cheesecakes [Add to Longdo]
Kirschkuchen { m } [ cook. ]cherrytart [Add to Longdo]
Kuchen { m } [ cook. ] | Kuchen { pl } | kleiner, runder Kuchencake; kuchen | cakes | cupcake [Add to Longdo]
Kuchenblech { n } | Kuchenbleche { pl }cake tin | cake tins [Add to Longdo]
Kuchenplatte { f } | Kuchenplatten { pl }baking sheet | baking sheets [Add to Longdo]
Kuchenstück { n }piece of cake [Add to Longdo]
Lebkuchen { m }gingerbread [Add to Longdo]
Mutterkuchen { m }; Plazenta { f } [ anat. ]placenta [Add to Longdo]
Obstkuchen { m }; Obsttörtchen { n }tart [ Br. ] [Add to Longdo]
Obstkuchen { m }fruitcake [Add to Longdo]
Obsttorte { f }; Obstkuchen { m } | Obsttorten { pl }flan | flans [Add to Longdo]
gusseiserne Platte zum Backen von Pfannkuchengriddle [Add to Longdo]
kleiner Pfannkuchengriddle-cake [Add to Longdo]
Pfefferkuchen { m }gingerbread [Add to Longdo]
Pflaumenkuchen { m }plum tart [Add to Longdo]
Reibekuchen { m } [ cook. ]potato fritter (grated raw potatoes fried into a pancake) [Add to Longdo]
Teekuchen { m }crumpet [Add to Longdo]
Teekuchen { m }short bread [Add to Longdo]
Teekuchen { m }shortcakes [Add to Longdo]
Zwiebelkuchen { m } [ cook. ]onion pie; onion tart [Add to Longdo]
von { prp; +Dativ } | ein Stück vom (= von dem) Kuchen | von bester Qualitätof | a slice of the cake | of the best quality [Add to Longdo]
Der Kuchen ist mir nicht ganz gelungen.The cake hasn't quite turned out as I'd hoped (intended). [Add to Longdo]
Er hat vom Kuchen genascht.He's been at the cake. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バウムクーヘン[baumuku-hen] (n) baumkuchen (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
汁粉[しるこ, shiruko] suesse_Bohnensuppe_mit_Reiskuchen [Add to Longdo]
胎盤[たいばん, taiban] Mutterkuchen, Plazenta [Add to Longdo]
[ほう, hou] SCHUTZHUELLE, SCHEIDE, BEUTEL, MUTTERKUCHEN [Add to Longdo]
茶菓[ちゃか, chaka] Tee_und_Kuchen, Erfrischungen [Add to Longdo]
[か, ka] KUCHEN, FRUCHT [Add to Longdo]
雑煮[ぞうに, zouni] Suppe_mit_Reiskuchen_und_Gemuese [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kuchen /kuːxən/ 
   cake; cakes

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top