ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*jones*

JH OW1 N Z   
132 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jones, -jones-
English-Thai: Longdo Dictionary
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jones[SL] การติดยา
jones[SL] อวัยวะเพศชาย (คำหยาบต้องห้าม)
Jack Jones[SL] ด้วยตัวเอง, See also: ด้วยตัวคนเดียว
Davy Jones's locker[IDM] ก้นทะเล, See also: ที่ฝังศพของคนจมน้ำตายในทะเล
keep up with the Joneses[IDM] แข่งขันกับ
go to Davy Jones's locker[IDM] จมสู่ก้นทะเล, See also: จมดิ่งสู่ก้นทะเล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jonesn. ตาสีตาสา,นาย ก. นาย ข.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jonestown Mass Suicide, Jonestown, Guyana, 1978การฆ่าตัวตายหมู่ที่โจนส์ทาวน์ กายอานา, ค.ศ. 1978 [TU Subject Heading]
Dow Jones Industrial Index (Average) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (ค่าเฉลี่ย)
ดัชนีหรือค่าเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบของหลัก ทรัพย์ที่สำคัญๆ ในกิจการอุตสาหกรรม การขนส่ง และสาธารณูปโภค ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์ก หลักทรัพย์ที่นำมาหา ค่าดัชนีจะมีอยู่ประมาณ 40 หลักทรัพย์ มีมูลค่าเงินทุนในตลาดประมาณร้อยละ 25 ของหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยจะมีการคิดคำนวณและประกาศให้ทราบทุกวันทำการ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ถือเป็นตัววัดค่าที่สำคัญที่สุดในเรื่องหลักทรัพย์ ในย่านถนนวอลล์ (ดู Wall Street) ในสรคนิวยอร์ค ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลก [สิ่งแวดล้อม]
Bence Jones Proteinโปรตีนเบนซ์โจนส์,เบ็นซโจนส์โปรตีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
JONES:โจนส์ : Changeling (2008)
Jones?โจนส์ On the Fence (2011)
Jonesy!Jonesy ! Dreamcatcher (2003)
Geno Jones?Geno JonesHeart Breakers, Money Makers (2014)
Jonesy.โจนส์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Jonesy.โจนส์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Dr Jones, there is nothing you can possess which I cannot take away.ดร.โจนส์., อีกครั้ง ที่เราได้เห็นว่า คุณไม่ สามารถเป็นเจ้าของสิ่งใด ที่ผมเอาไป ไม่ได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Dr Jones, we've heard a great deal about you.ดร.โจนส์, เราได้ยินเรื่องคุณมามาก Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Dr Jones, you must understand that this is all strictly confidential.ดร.โจนส์, ตอนนี้, คุณต้องเข้าใจ ว่าเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอด, อ้า? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Nice to see you again, Dr Jones.ยินดีที่ได้พบคุณอีก, ดร.โจนส์. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Indiana Jones.อินเดียน่า โจนส์. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
See you tomorrow, Indiana Jones.เจอคุณพรุ่งนี้, อินเดียน่า โจนส์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- The same thing Dr Jones wanted.- เหมือนที่ ดร.โจนส์ ต้องการ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Indiana Jones!อินเดียน่า โจนส์! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Help me, Jones!ช่วยด้วย โจนส์! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- Good afternoon, Dr Jones.- สวัสดีตอนบ่าย, ดร.โจนส์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Jones, do you realise what the Ark is?โจนส์, คุณรู้มัยว่า หีบฯนั่นเป็นอะไร? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Next time, Indiana Jones, it'll take more than children to save you.คราวหน้า, อินเดียน่า โจสน์, ต้องใช้มากกว่าเด็กๆ ที่จะช่วยคุณ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I've already told you everything. I have no loyalty to Jones.ฉันบอกคุณทุกๆอย่างแล้ว ฉันไม่ได้ภักดีกับโจนส์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Dr Jones, whatever are you doing in such a nasty place?ดร.โจนส์, ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ในที่ ที่น่ารังเกียจมาก? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Indiana Jones, adieu.อินเดียน่า โจนส์, ลาก่อน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Jones... !โจนส์... ! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Mr Jones, I've heard a lot about you, sir.คุณโจนส์, ผมได้ยินเกี่ยวกับคุณมามาก ครับท่าน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- What about Jones?- แล้วโจนส์ล่ะ? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Jones is dead.โจนส์ตายไปแล้ว. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I can't find Mr Jones.ฉันตามหาคุณโจนส์ไม่พบ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- Dr Jones...- ดร.โจนส์... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
OK, Jones, you win.โอเค, โจนส์, คุณชนะ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I assure you, Dr Brody. Dr Jones.ผมให้ความมั่นใจกับคุณ, ดร.โบรดี้. ดร.โจนส์. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Ah, Dr.Jones...อา Dr.Jones ... Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Don't be sad, Dr.Jones.ไม่ต้องเศร้า Dr.Jones Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You never told me you spoke my language, Dr.Jones.คุณไม่เคยบอกผมว่าคุณพูดภาษาของฉัน Dr.Jones Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
This is Indiana Jones, famous archaeologist.นี้เป็นอินเดียน่าโจนส์นักโบราณคดีที่มีชื่อเสียง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Dr.Jones found Nurhachi for me, and he's going to deliver him... now.Dr.Jones พบ Nurhachi สำหรับฉัน และเขาจะให้เขา ... ตอนนี้ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The poison you just drank, Dr.Jones.ยาพิษที่คุณเพิ่งดื่ม Dr.Jones Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The poison works fast, Dr.Jones.พิษทำงานได้อย่างรวดเร็วและ Dr.Jones Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Too much to drink, Dr.Jones?มากเกินไปที่จะดื่ม Dr.JonesIndiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Okey-dokey, Dr.Jones.okey-dokey, Dr.Jones Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Hey, Dr.Jones, no time for love.เฮ้ Dr.Jones เวลาสำหรับความรักไม่มี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Good-bye, Dr.Jones.ดีลาก่อน, Dr.Jones Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You call him Dr.Jones, doll!คุณเรียกเขาว่า Dr.Jones ตุ๊กตา! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Okay, Dr.Jones, Dr.Jones.เอาล่ะ Dr.Jones, Dr.Jones Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Dr.Jones!Dr.JonesIndiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Dr.Jones!Dr.JonesIndiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Dr.Jones, you're crazy!Dr.Jones คุณบ้า! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Dr.Jones?Dr.JonesIndiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Dr.Jones, did they make the plane crash to get you here?Dr.Jones ไม่พวกเขาทำให้เครื่องบินตก ที่จะได้รับคุณที่นี่? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
What we do, Dr.Jones?สิ่งที่เราทำ Dr.JonesIndiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You cheat, Dr.Jones.คุณโกง, Dr.Jones Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Dr.Jones, you cheat!Dr.Jones คุณโกง! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jonesMy father asked me if I could get along with the Jones family.
jonesTim is the black sheep of the Jones' family.
jonesThere is no one who has been loved by the students more than Mr Jones.
jonesMrs. Jones ordered the room to be swept by noon.
jonesThe wreckage of the ship was salvaged after it had gone to Davy Jones's locker.
jonesThe man washing the car is Mr Jones.
jonesJones was born in the United States.
jonesI would like to nominate Don Jones as chairman.
jonesHe is Mr Jones.
jonesMr Jones hasn't been here as far as I know.
jonesI recognized Mr Jones at first glance.
jonesIs Mr Jones in the office?
jonesIt was strictly a family affair for Sam Jones.
jonesI lent Mrs. Jones all the butter there was in the house.
jonesMr Jones was looked upon as a great scholar.
jonesI expect to see Mr Jones next week.
jonesThere you see the gate which Mr Jones built.
jonesMrs. Jones counts sheep every night to go to sleep.
jonesIt took many torpedo hits to send the battleship Bismark to Davy Jones's locker.
jonesA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
jonesMr Jones reprimanded me for taking a spot of shut-eye during class.
jonesWith respect to financial matters, Mr Jones knows more than anyone else in the company.
jonesMrs. Jones is often unpleasant to her husband's secretary over the phone.
jonesThe Dow Jones average posted a gain of two points today.
jonesMr Jones, whose wife teaches English, is himself a professor of English.
jonesMiss Jones made a face when she heard the news.
jonesMr Jones is sick and Mr Brown will teach in his place today.
jonesI had Mr Jones correct my composition.
jonesIt seems to me that Mr Jones is good golfer.
jonesInstead of beating about the bush, Jones came straight to the point.
jonesIt is said that Mr Jones is a good teacher.
jonesA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
jonesMr Jones said something then.
jonesI will drop off this package at the Jones' when I go to work.
jonesSmith struck Jones out.
jonesMr Jones believes in hard work and profits.
jonesI had my composition corrected by Mr Jones.
jonesIt is believed that Mr Jones is a good teacher.
jonesMrs. Jones is teaching computer science.
jonesKeeping up with the Joneses is expensive in rich town like Beverly Hills.
jonesMr Jones is very sensitive to the nuances of English and American usage.
jonesIt's only natural to keep up with the Joneses.
jonesA Mr Jones is waiting for you outside.
jonesPlease drop off this package at the Jones' when you go to work.
jonesMr Jones is tasting the soup his wife made.
jonesMr Jones made Mary go to the dentist.
jonesI have been trying all morning to get in touch with Mr Jones, but his line is always busy.
jonesA farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
jonesMr Tom Jones has agreed to serve as the project leader for this new work item.
jonesMr Jones teaches us English conversation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาระดับ[V] maintain one's position, See also: keep up with the Joneses, Ant. ลดระดับ, Example: เขาต้องหาเงินเพื่อรักษาระดับ หน้าและเกียรติยศของตนเองไว้, Thai definition: ทำให้คงอยู่ในระดับเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโศก[n.] (asōk ) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
โศก[n.] (sōk) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   

CMU English Pronouncing Dictionary
JONES JH OW1 N Z
JONES' JH OW1 N Z
JONES'S JH OW1 N Z IH0 Z
JONESES JH OW1 N Z IH0 Z
REESJONES R IY2 S JH OW1 N Z
JONESTOWN JH OW1 N Z T AW0 N
JONESBORO JH OW1 N Z B AH0 R OW0
REESJONES' R IY2 S JH OW1 N Z
REESJONES' R IY2 S JH OW1 N Z AH0 Z
RHYS-JONES R IY1 S JH OW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jones (n) ʤˈounz (jh ou1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
道琼斯[Dào Qióng sī, ㄉㄠˋ ㄑㄩㄥˊ ㄙ, / ] Dow Jones, #26,705 [Add to Longdo]
道指[dào zhǐ, ㄉㄠˋ ㄓˇ, ] Dow Jones Industrial Average [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダウ[, dau] (n) (1) (abbr) (See ダウ式平均株価) Dow (i.e. Dow-Jones); (2) dhow [Add to Longdo]
ダウ式平均株価[ダウしきへいきんかぶか, dau shikiheikinkabuka] (n) Dow-Jones averages [Add to Longdo]
ダウ平均[ダウへいきん, dau heikin] (n) (abbr) (See ダウ式平均株価) the Dow (i.e. the Dow Jones Industrial Average) [Add to Longdo]
ダウ平均株価[ダウへいきんかぶか, dau heikinkabuka] (n) Dow-Jones average; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jones
   n 1: United States labor leader (born in Ireland) who helped to
      found the Industrial Workers of the World (1830-1930) [syn:
      {Jones}, {Mother Jones}, {Mary Harris Jones}]
   2: United States railroad engineer who died trying to stop his
     train from crashing into another train; a friend wrote a
     famous ballad describing the incident (1864-1900) [syn:
     {Jones}, {Casey Jones}, {John Luther Jones}]
   3: United States golfer (1902-1971) [syn: {Jones}, {Bobby
     Jones}, {Robert Tyre Jones}]
   4: American naval commander in the American Revolution
     (1747-1792) [syn: {Jones}, {John Paul Jones}]
   5: one of the first great English architects and a theater
     designer (1573-1652) [syn: {Jones}, {Inigo Jones}]
   6: English phonetician (1881-1967) [syn: {Jones}, {Daniel
     Jones}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top