Search result for

*jason*

(58 entries)
(0.0384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jason, -jason-
Possible hiragana form: *じゃそん*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jason?JasonThe Heartbreaker (1977)
JASON:JASONThe Last Straw (1980)
Man:JASONThe Ice Pirates (1984)
Jas!JasonThe Ice Pirates (1984)
Jason.JasonMars Attacks! (1996)
JASON:JASONHereafter (2010)
Jason.JasonNight on the Sun (2010)
Jason.JasonDirty Grandpa (2016)
It's crazy!JasonDirty Grandpa (2016)
Jason?JasonUrge (2016)
Jason,JasonLast Resort (2008)
No more meds, jason,จะไม่ให้ยาอีกแล้ว เจสัน Last Resort (2008)
Jason, I'm not gonna let her do that.เจสัน ผมไม่อนุญาตให้ เธอทำแบบนั้น Last Resort (2008)
Jason.เจสัน The Forbidden Kingdom (2008)
I'm not a monk, I'm Jason.ฉันไม่ใช่พระ ฉันชื่อเจสัน The Forbidden Kingdom (2008)
Jason Tripitikas, from South Boston.เจสัน ทริฟปิแคส จากเซาท์บอสตัน The Forbidden Kingdom (2008)
Jason, what happened?เจสันเกิดอะไรขึ้น? The Forbidden Kingdom (2008)
Jason, go deeper.เจสัน ท่ากระบวย The Forbidden Kingdom (2008)
Jason, why don't you come down here and help me out.เจสัน ลงมานี่แล้วช่วยฉันดีกว่า High School Musical 3: Senior Year (2008)
- And, Jason, we do not chew gum in theatre or prom.- แล้ว เจสัน ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งในโรงละครนะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Jason Cross.เจสัน ครอส High School Musical 3: Senior Year (2008)
"Jason Lief. "เจสัน ลีฟ The Art of the Deal (2008)
- Jason, you know I can't get into that.เจสัน, Scylla (2008)
Mr. Jason Tshabalala?คุณเจสัน ชาบาลาล่า ใช่มั้ยครับ? Invictus (2009)
You look agitated, Jason.คุณดูกระวนกระวายจังเลยนะ เจสัน Invictus (2009)
Yes, reconciliation, Jason.ใช่แล้ว สมานฉันท์.. เจสัน Invictus (2009)
Please, Jason.ขอเถอะนะ เจสัน.. Invictus (2009)
Jason, can we get rid of these guys now?เจสัน.. เราเอาไอ้พวกนี้ออกไปได้ยัง? Invictus (2009)
Hey, Jason.เฮ้! เจสัน.. Invictus (2009)
Jason?เร็วเข้า! เร็วเข้า! รีบๆเข้า! My Bloody Valentine (2009)
Jason, is that you?ไม่, ไม่, ไม่, ไม่, ไม่, ไม่, ไม่! My Bloody Valentine (2009)
Uh, the general will be available to talk about the Jason Wang situation momentarily.ท่านนายพล จะมาคุย เรื่องเจสัน แวง ในไม่ช้านี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Jason Wang, Anna Wu's new boyfriend.เจสัน แวง แฟนใหม่ของแอนนา วู Chuck Versus the Best Friend (2009)
Jason's great, plus an evening out doesn't involve me on his handlebars and the Taco Bell drive-thru.เจสันเป็นคนที่เยี่ยมมาก เขาไม่เคยให้ฉันต้องไปโหนรถ และไม่ต้องไปกินฟาสฟู๊ด Chuck Versus the Best Friend (2009)
Jason's having a party tonight at his showroom.คืนนี้เจสันมีปาร์ตี้ ที่โชว์รูมของเขา Chuck Versus the Best Friend (2009)
It's a car preview for an auction Jason's having tomorrow-- sort of an open house for cars.มันเป็นรถโชว์น่ะ ี่เจสันจะเปิดประมูลวันพรุ่งนี้ เขาเลยเปิดบ้านให้ดูรถ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Jason's a great guy, but I'll always think of you and Morgan as the perfect couple.ว่าเจสันเป็นผู้ชายที่เยี่ยม แต่ฉันก็คิดมาตลอด ว่าเธอกับมอร์แกน เป็นคู่ที่สมกันมาก Chuck Versus the Best Friend (2009)
Jason, this is Sarah and Chuck.เจสัน, นี่คือซาร่าห์ และชัค Chuck Versus the Best Friend (2009)
I like Jason and, you know, on paper, he's everything Morgan's not, so that's good.ฉันชอบเจสัน และคุณก็รู้ เขามีทุกอย่างที่มอร์แกนไม่มี นั่นมันดีมาก Chuck Versus the Best Friend (2009)
Where I'm standing with entrepreneur, Jason Wang.ที่ซึ่งผมอยู่กับ ผู้บริหารกิจการ เจสัน แวง Chuck Versus the Best Friend (2009)
Smooth Lau and her band of cohorts were apprehended at the scene, and Jason Wang has just been taken into custody.สมู๊ด ลาวว์กับสมุน ถูกจับ ที่นั่น, และเจสัน แวง ก็ถูกคุมตัวอยู่ Chuck Versus the Best Friend (2009)
-JASON ON INTERCOM: Mina!ไปให้ไกลเลย เจสัน Some Kinda Love (2009)
-Go away, Jason. -JASON:คุณทำกับผมแบบนี้ไม่ได้ Some Kinda Love (2009)
Like what? JASON:แค่ให้ผมเข้าไปเราจะได้ทำงานนี้ให้จบ Some Kinda Love (2009)
Not tonight, Jason. (EXHALES)นี่ คุณต้องการให้ผมช่วยอะไรมั้ย Some Kinda Love (2009)
-Jason.- เจสันอะไร Some Kinda Love (2009)
We hang out. -You know her friend Jason?ใช่ ๆ เราคุยกัน Some Kinda Love (2009)
-Jason Cullen. JASON:- คุณรู้จักเจสันเพื่อนของเธอมั้ย Some Kinda Love (2009)
Get off me! JASON:- ปล่อยฉัน Some Kinda Love (2009)
So, why'd you run, Jason?ทำไมนายถึงวิ่งหนี เจสัน Some Kinda Love (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jasonIf Jason should call me, tell him I'm not in.
jasonJason, who was in charge of the project, was dismissed for corruption.

CMU English Pronouncing Dictionary
JASON    JH EY1 S AH0 N
JASON'S    JH EY1 S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jason    (n) (jh ei1 s @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胡志强[Hú Zhì qiáng, ㄏㄨˊ ㄓˋ ㄑㄧㄤˊ, / ] Jason Hu (Taiwan foreign minister) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jason \Jason\ prop. n.
   the husband of Medea and leader of the Argonauts who sailed
   in quest of the Golden Fleece.
   [WordNet 1.5]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Jason [jasɔn]
   Jason
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top