ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*italie*

   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: italie, -italie-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Italian.Italienisch. Car Wash (1976)
My Italy.Mein Italien! Léolo (1992)
Italian?Italiener? Chaotic Ana (2007)
149 Sitalie was $20,000.149 Sitalie ราคา $20,000. Natalie (2010)
Gabriel, Hospitalier de Montreal.เกเบรียล, Hospitalier de Montreal. Entanglement (2012)
He said, "If you see Sara, tell her that if she doesn't get shot in Italy...Er sagte: "Wenn du Sara siehst, sag ihr, wenn man sie in Italien nicht erschießt Another Time, Another Place (1958)
The Germans surrendered in Italy.Die Deutschen ergaben sich in Italien. Another Time, Another Place (1958)
- The Germans have surrendered in Italy.- Die Deutschen ergaben sich in Italien. Another Time, Another Place (1958)
Only this time to the Italian Riviera.Aber diesmal fahren wir an die italienische Riviera. Bonjour Tristesse (1958)
- Who will help a poor Italian? People!Wer hilft schon einem Italiener? It Happened in Broad Daylight (1958)
All the cars drive past! To Italy!Alle Wagen fahren vorbei nach Italien. It Happened in Broad Daylight (1958)
You want to go to Italy.- Sie wollen nach Italien. It Happened in Broad Daylight (1958)
Three months?Drei Monate? (Er spricht italienisch.) It Happened in Broad Daylight (1958)
1500!(Er schimpft auf Italienisch.) It Happened in Broad Daylight (1958)
Did you tell her about love, travel, moonlight, Italy?Hast du ihr von der Liebe erzählt, Reisen, Mondschein, Italien? Gigi (1958)
- Roberto is me, it's Italian.- Roberto bin ich. Das ist italienisch. Houseboat (1958)
You are from Italy, aren't you?Sie kommen aus Italien, nicht? Houseboat (1958)
The Sons of Italy Ball.Der Ball der Söhne Italiens. Houseboat (1958)
Where's the Italian pastry?Wo ist die italienische Schnitte? Houseboat (1958)
The Italian pastry is inside.Die italienische Schnitte ist drinnen. Houseboat (1958)
In Italy we call it "Quasi nelle tue braccia."In Italien nennen wir sie "Quasi nelle tue braccia." Houseboat (1958)
With that fine Italian hand that can't cook or do the laundry, you've managed to put a family together.Mit dieser zarten italienischen Hand, die nicht kochen und waschen kann, schafften Sie es, eine Familie zusammenzuführen. Houseboat (1958)
He's been dying to take you to the Sons of Italy Ball.Er will unbedingt mit Ihnen zum Ball der Söhne Italiens gehen. Houseboat (1958)
My brother once took a dame like that to the Sons of Italy Ball.Mein Bruder ging mal mit so einer Dame zum Söhne Italiens-Ball. Houseboat (1958)
Ever since he's been having sons of Italy all over the place.Seitdem hat er überall Söhne Italiens. Houseboat (1958)
They behave like the upper classes in Italy.Sie benimmt sich wie italienische Oberschicht. Houseboat (1958)
- We are quite advanced in Italy.- Wir sind recht fortschrittlich in Italien. Houseboat (1958)
- Don't call me any Italian name.- Ich will keinen italienischen Namen. Houseboat (1958)
In Italy, always.In Italien immer. Houseboat (1958)
I can take her to Italy.Ich kann sie mit nach Italien nehmen. Houseboat (1958)
But Peppe and his friends didn't take into account that now and then in Italy there's a general pardon...Peppe und seine Freunde bedachten nicht, dass es in Italien ab und zu eine Amnestie gibt... Big Deal on Madonna Street (1958)
I've got some Italian raincoats, You interested?Ich erwarte wasserdichte Italienos Seit ihr interessiert? Les tricheurs (1958)
To Italy, to be tended by monks who will not know his identity.Nach Italien, wo ihn Mönche aufziehen werden, die seine Herkunft nicht kennen. The Vikings (1958)
The queen on her deathbed spoke of a son sent off to Italy with the pommelstone of the sword Requitur tied about him.Auf dem Totenbett sprach Enid von einem Sohn in Italien, der den Stein aus dem Schwert Requitur trägt. The Vikings (1958)
- Have an Italian cigar?- Italienische Zigarre? Anatomy of a Murder (1959)
I've always felt that Hollywood had a wonderful kind of foolish grandeur, like an Italian court in the Renaissance.Ich fand immer, dass Hollywood diese herrlich alberne Erhabenheit hat, wie ein italienischer Hof in der Renaissance. Beloved Infidel (1959)
Germany, Italy and Japan have signed a mutual aid pact.Deutschland, Italien und Japan haben einen gemeinsamen Hilfspakt unterschrieben. Beloved Infidel (1959)
What would you say, for instance, to... Italy when things clear up over there?Was würdest du zum Beispiel von Italien halten, wenn es dort ruhiger wird? Beloved Infidel (1959)
An Irish boy, an Italian, a Jew...Ein irischer Junge, ein italienischer, und ein jüdischer... Two Men in Manhattan (1959)
Argentina, Brazil, France, Germany, Italy, all want to help us.Argentinien, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Italien unterstützen uns. The Mouse That Roared (1959)
I just heard the Japanese say that the Italians have surrendered.Neuigkeiten! Es heißt die Italiener hätten kapituliert! The Human Condition I: No Greater Love (1959)
You--you mean... you're building it already? Built, man! Finished!Er hatte bei Lady and the Tramp mitgearbeitet, bevor er zu Dornröschen kam, und hatte jenem Film seinen Stempel mit den italienischen Köchen aufgedrückt. Sleeping Beauty (1959)
I haven't even seen my daughter yet... and you're taking her away from me. Getting my Phillip, aren't you? Yes, but--Spaghetti zu Abend essen wollen, kommen diese zwei italienischen Köche raus und kochen Spaghetti Bolognese für sie. Sleeping Beauty (1959)
"Friends of Italian Opera" - that's us."Italienische Opernfreunde". Das sind wir! Some Like It Hot (1959)
With my help, you will soon be master of the plain. What do you want in return your help.- Entweder ich versperre euch den Weg ins Tal oder du eroberst mit meiner Hilfe Italien in wenigen Wochen. Hannibal (1959)
We must celebrate this day.Italiens Anblick tat den Soldaten gut. Hannibal (1959)
- E 'landed in Italy. Magnifico!- Ist vor 2 Tagen in Italien gelandet. Hannibal (1959)
But to leave Italy and cross the border required a lot more.Um Italien über die Grenze zu verlassen, bedurfte es aber noch viel mehr. Classe Tous Risques (1960)
With the Italian police closing in each day,Jetzt ist ihm die italienische Polizei dicht auf den Fersen. Classe Tous Risques (1960)
So that Italian business was him.Er hat also das in Italien zu verantworten. Classe Tous Risques (1960)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
ชายชาวอิตาลี[n. exp.] (chāichāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m]
ชาวอิตาลี[n. prop.] (Chāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
อิตาลี[n. prop.] (Itālī) EN: Italy   FR: Italie [f]
ค่ารักษาพยาบาล[n. exp.] (khā raksā phayāban) FR: frais hospitaliers [mpl]
ภาษาอิตาลี[n. exp.] (phāsā Itālī) EN: Italian   FR: italien [m] ; langue italienne [f]
ภาษาอิตาเลี่ยน[n. exp.] (phāsā Itālīen) EN: Italian   FR: italien [m] ; langue italienne [f]
ประเทศอิตาลี[n. prop.] (Prathēt Itālī) EN: Italy   FR: Italie [f]
หญิงชาวอิตาลี[n. prop.] (yingchāo Itālī) FR: Italienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LITALIEN L IH1 T AH0 L IY0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Italien(uniq) ประเทศอิตาลี, See also: Related: italienisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genitalien {pl}genitalia [Add to Longdo]
Genitalien {pl}; Geschlechtsteile {pl}genitals [Add to Longdo]
Risotto {m} (italienisches Reisgericht) [cook.]risotto [Add to Longdo]
Umlaufskapital {n} | Umlaufskapitalien {pl}floating capital | floating capitals [Add to Longdo]
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition [Add to Longdo]
Italien {n} [geogr.]Italy (it) [Add to Longdo]
Italiener {m}; Italienerin {f}Italian [Add to Longdo]
italienisch {adj}Italian [Add to Longdo]
Milano; Mailand (Stadt in Italien)Milano; Mailand (city in Italy) [Add to Longdo]
Roma; Rom (Hauptstadt von Italien)Roma; Rome (capital of Italy) [Add to Longdo]
Napoli; Neapel (Stadt in Italien)Napoli; Naples (city in Italy) [Add to Longdo]
Torino; Turin (Stadt in Italien)Torino; Turin (city in Italy) [Add to Longdo]
Venedig (Stadt in Italien)Venice (city in Italy) [Add to Longdo]
Florenz (Stadt in Italien)Florence (city in Italy) [Add to Longdo]
Bozen (Stadt in Italien)Bolzano (town in Italy) [Add to Longdo]
Genua (Stadt in Italien)Genova; Genoa (city in Italy) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: Related: italien
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  Italie /itali/ 
   Italy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top