ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*iaa*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: iaa, -iaa-
Possible hiragana form: いああ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
5-hiaaabbr. 5-hydroxyindole acetic acid

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
indole acetic acid (IAA)กรดอินโดลแอซีติก(ไอเอเอ), ออกซินชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C10H9O2N เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
IAAไอเอเอ, ดู indole acetic acid [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iaaI was in an IAA meeting.

CMU English Pronouncing Dictionary
HIAA EY1 CH AY1 EY1 EY1
HIAASEN HH AY1 AA0 S IH0 N
TIAACREF T IY1 AH0 K R EH2 F
CHRISTIAAN K R IH1 S T IY0 AA2 N
TIAACREF'S T IY1 AH0 K R EH2 F S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惠更斯[Huì gēng sī, ㄏㄨㄟˋ ㄍㄥ ㄙ, ] Hyugens (name); Christiaan Huygens (1629-1695), Dutch mathematician and astronomer, #67,923 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahiaameisenschlüpfer {m} [ornith.]Slender Antbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジアアフリカ会議[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference [Add to Longdo]
インテリアアドバイサー[interiaadobaisa-] (n) interior adviser; interior advisor [Add to Longdo]
グラビアアイドル[gurabiaaidoru] (n) bikini model (usually teenage) (wasei [Add to Longdo]
タスマニアアボリジニ[tasumaniaaborijini] (n) Tasmanian Aborigine [Add to Longdo]
ピアアドレシッング[piaadoreshitsungu] (n) {comp} peer addressing [Add to Longdo]
ファイアアラーム[faiaara-mu] (n) fire alarm [Add to Longdo]
マリア薊[マリアあざみ;マリアアザミ, maria azami ; mariaazami] (n) (uk) milk thistle (Silybum marianum) [Add to Longdo]
メディアアクセス制御[メディアアクセスせいぎょ, medeiaakusesu seigyo] (n) {comp} Media Access Control; MAC [Add to Longdo]
リニアアクセレレーター[riniaakuserere-ta-] (n) linear accelerator [Add to Longdo]
国際陸上競技連盟[こくさいりくじょうきょうぎれんめい, kokusairikujoukyougirenmei] (n) International Association of Athletics Federations; IAAF [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピアアドレシッング[ぴああどれしつんぐ, piaadoreshitsungu] peer addressing [Add to Longdo]
メディアアクセス制御[メディアアクセスせいぎょ, medeiaakusesu seigyo] Media Access Control, MAC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 IAA \IAA\ n.
   Indoleacetic acid, a plant hormone promoting elongation of
   stems and roots. [Acronym]
 
   Syn: indoleacetic acid.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 indoleacetic acid \in"dole*a*cet"ic ac"id\ ([i^]n"d[=o]l), n.
   (Chem., Bot.)
   A plant hormone ({C10H9NO2}) recognized as the principle
   growth regulator in higher plants; called also {heteroauxin}.
   Abbreviated {IAA}. Chemically it is 1H-indole-3-acetic acid.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 IAA
   n 1: a plant hormone promoting elongation of stems and roots
      [syn: {indoleacetic acid}, {IAA}]
   2: Yemen-based terrorist group that supports al-Qaeda's goals;
     seeks to overthrow the Yemeni government and eliminate United
     States interests; responsible for bombings and kidnappings
     and killing western tourists in Yemen [syn: {Islamic Army of
     Aden}, {IAA}, {Islamic Army of Aden-Abyan}, {Aden-Abyan
     Islamic Army}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IAA
     Initial Address Acknowledgment
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IAA
     Intel Application Accelerator
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top