ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hostelry*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hostelry, -hostelry-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hostelry(ฮอส'เทิลรี) n. ที่พักรับรอง,โรงแรม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hostelry (n) hˈɒstlriː (h o1 s t l r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirtshaus {n} | Wirtshäuser {pl}hostelry | hostelries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hostelry \Hos"tel*ry\, n. [OE. hostelrie, hostelrye, ostelrie,
   OF. hostelerie, fr. hostel. See {Hostel}.]
   An inn; a lodging house. [Archaic] --Chaucer. "Homely brought
   up in a rude hostelry." --B. Jonson.
   [1913 Webster]
 
      Come with me to the hostelry.      --Longfellow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hostelry
   n 1: a hotel providing overnight lodging for travelers [syn:
      {hostel}, {hostelry}, {inn}, {lodge}, {auberge}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*hostelry *

 


  

 
hostelry
 • (ฮอส'เทิลรี) n. ที่พักรับรอง,โรงแรม [Hope]
 • (n) /h'ɒstlriː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top