ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*grossing*

G R OW1 S IH0 NG   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: grossing, -grossing-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engrossing[ADJ] ซึ่งทำให้ใจจดจ่อ, Syn. absorbing, captivating, fascinating

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are so grossing me out right now.เธอนี่ ทะลึ่งจริงๆเลย American Beauty (1999)
I'm seeing a new side to you, sir. I gotta tell you, it's grossing me out.ผมได้เห็นอีกด้านของคุณแล้วครับ ต้องบอกเลยว่าทำผมปลื้มไปเลย 50 First Dates (2004)
A dateless bargain to engrossing death.การไม่มีคู่อาจนำไปสู่ความตาย Hot Fuzz (2007)
"seal with a righteous kiss a dateless bargain to engrossing death!""ผนึกด้วยจุมพิตอันบริสุทธิ์ เพื่อผจญต่อมรณะอันนิรันดร์!" The Twilight Saga: New Moon (2009)
Would you please stop talking? You're grossing out my baby.หยุดพูดเถอะ ลูกฉันคลื่นไส้ The Power of Madonna (2010)
She's a four-time Grammy winner... who starred in the highest-grossing movie musical of all time...เธอชนะรางวัลแกรมมี่ 4 ครั้ง แสดงนำในภาพยนตร์เพลง รายได้สูงสุด Journey to Regionals (2010)
We put on an exhibition at Grossinger's in New York.Wir haben bei Grossinger's in New York einen Schaukampf veranstaltet. Resurrecting the Champ (2007)
That's Mrs. Grossinger.Das ist Mrs. Grossinger. The Tangerine Factor (2008)
Lost my virginity at Grossinger's resort to Alana Spiegel.Ich habe meine Unschuld im Grossinger Resort an Alana Spiegel verloren. Une Mère Que J'aimerais Baiser (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีหลุกขลุกขลุ่ย[ADV] engrossingly, See also: absorbingly, Syn. ขลุกขลุ่ย, Example: เขากำลังทำงานอีหลุกขลุกขลุ่ยอยู่ในครัว, Thai definition: ง่วนอยู่

CMU English Pronouncing Dictionary
GROSSING    G R OW1 S IH0 NG
ENGROSSING    AH0 N G R OW1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grossing    (v) grˈousɪŋ (g r ou1 s i ng)
engrossing    (v) ˈɪngrˈousɪŋ (i1 n g r ou1 s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beanspruchen | beanspruchend | beansprucht | beanspruchtto engross | engrossing | engrossed | engrosses [Add to Longdo]
fesselnd {adv}engrossingly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top