ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*graciously*

G R EY1 SH AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: graciously, -graciously-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graciously(adv) อย่างงดงาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two days into Tibet's western frontier and we are graciously kicked out.แค่สองวันที่ทิเบตตะวันตก เราก็ถูกไล่ออกมาอย่างสมเกียรติ Seven Years in Tibet (1997)
In the lounge, waiting to welcome them graciously to our home.อยู่ในห้อง รอต้อนรับสู่บ้านเราอย่างสง่างาม Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Take, for example, this sandwich and coffee you so graciously offer me.นี่นะ! อย่างเช่น นี่คือแซนวิสและกาแฟ ที่คุณชวนให้ผมดื่ม. Transporter 2 (2005)
My lord, if your son made these accusations because he's afraid to fight me, then I will graciously accept his withdrawal.ฝ่าบาท ถ้าองค์ชายตั้งข้อกล่าวหานี้มา เนื่องจากไม่ต้องการสู้กับกระหม่อม ถ้างั้นกระหม่อมก็พร้อมยอมรับการถอนตัวขององค์ชาย Valiant (2008)
Lord Mountbatten has graciously agreed to represent the interest of the crown in this matter.ลอร์ดเมานท์บาทเทน มีความกรุณาที่จะเป็นตัวแทน ในเรื่องผลประโยชน์ของเกียรติในเรื่องนี้ The Bank Job (2008)
But when someone gives you a gift, you should accept it graciously.คนอื่นให้ของมาเราก็ควรจะรับไว้ The Ramen Girl (2008)
While I was on the trip you so graciously gave me I found it again.ฮัลโหล? The Goodbye Gossip Girl (2009)
- No. - Then I graciously accept...-ไม่ งั้นกระผมขอน้อมรับ... Meet the New Boss (2011)
Birkhoff's located Tony's son, and he's graciously agreed to let us use one of his cars.เบิกฮอฟได้ทำแหน่งของลูกชายโทนี่แล้ว และเขาตกลงจะให้เราใช้รถของเขาด้วย Game Change (2011)
This gem, this Shangri-La graciously invites the Ethiopian refugees to enjoy safe lodging and cool ocean breezes on its sand-swept beaches.อัญมณีแห่งนี้ แชงกรีล่าแห่งนี้ ขอต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวเอธิโอเปียทุกคน มาเพลิดเพลินกับความปลอดภัย และลมเย็นมหาสมุทร Geography of Global Conflict (2011)
Military coup! The tropical paradise of Somalia graciously yields.สวรรค์เขตร้อนแห่งโซมาเลียยินดีต้อนรับ Geography of Global Conflict (2011)
Best you just step down graciously, Nathaniel.คุณถอยออกไปดีกว่า อย่างสง่างาม นาธานเนียล Vs. (2011)
Together with the elders of the anti-government movement, who, might I add, graciously listened to our pleas, have managed to avert the most serious crisis in the history of our nation.กับเหล่าผู้นำการต่อต้านรัฐบาล ผู้ซึ่ง ได้รับฟังคำร้องขอจากเราในที่สุด เพื่อหาเเนวทางแก้ปัญหา วิกฤตการที่ร้ายแรงที่สุด Resident Evil: Damnation (2012)
But since I work in the afternoons, when you oh so graciously offered to watch her for that oh so brief window of time, แต่ ตั้งแต่ฉันทำงาน ในทุกตอนบ่าย เมื่อคุณมี น้ำใจมากเสนอ ที่ดูเอมม่าสำหรับนั่น โอ้ สรุปสั้นๆเลยละกัน Guys, Interrupted (2012)
- She's a waitress, a waitress who's saved my life more than once and whose fear vibe very graciously brought me here tonight, allowing me to settle an ancient debt.- เธอเป็นสาวเสิร์ฟ สาวเสิร์ฟคนนี่ช่วยชีวิตพี่\ มาหลายหนแล้ว และเป็นคนที่พี่สัมผัสได้ว่ากำลังมีอันตราย นั่นคือเหตุผลที่พี่มาที่นี่ Save Yourself (2012)
that was not graciously received.นั่นฉันรับมันไม่ค่อยจะได้ The Second Act (2012)
Well, I wanted to repay you for the same gift you so graciously imparted to meก็ตั้งใจจะตอบแทนคุณด้วยสิ่งล้ำค้าอย่างเดียวกันกับที่คุณมอบให้ผม Iron Man 3 (2013)
Rebekah, the Governor has graciously agreed to hide a lot of our...รีเบคก้า ท่านผู้ว่าได้ทำการตกลงแล้ว House of the Rising Son (2013)
Would you prefer to return to the impoverished state you were in before I graciously took your daughter as my wife?คุณต้องการที่จะกลับมา ไปยังรัฐที่ยากจนคุณอยู่ใน ก่อนที่ผมจะเข้ามามีพระกรุณ​​าโปรดเกล้าฯ ลูกสาวของคุณเป็นภรรยาของฉัน? Last Knights (2015)
She's graciously offered to help the two of us as well.เธอคงยินดีจะให้ความช่วยเหลือเราทั้งคู่ด้วย The Fury of Firestorm (2015)
But your colleague Charles here has graciously offered his help.เพื่อนคุณชาร์ลส์เสนอตัวช่วย Snowden (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graciouslyShe held back her anger, and smiled graciously.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GRACIOUSLY G R EY1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graciously (a) grˈɛɪʃəsliː (g r ei1 sh @ s l ii)
ungraciously (a) ˈʌngrˈɛɪʃəsliː (uh1 n g r ei1 sh @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gnädig { adv }graciously [Add to Longdo]
gütig { adv }graciously [Add to Longdo]
unfreundlich { adv }ungraciously [Add to Longdo]
ungnädig { adv }ungraciously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
畏くも[かしこくも, kashikokumo] (adv) graciously [Add to Longdo]
畏れ多くも[おそれおおくも, osoreookumo] (exp) graciously [Add to Longdo]
忝くも[かたじけなくも, katajikenakumo] (adv) (uk) graciously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graciously \Gra"cious*ly\, adv.
   1. In a gracious manner; courteously; benignantly. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Fortunately; luckily. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graciously
   adv 1: in a gracious or graceful manner; "he did not have a
       chance to grow up graciously" [syn: {graciously},
       {gracefully}] [ant: {gracelessly}, {ungracefully},
       {ungraciously}, {woodenly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top