Search result for

*good cause*

(40 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: good cause, -good cause-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
good causeสาเหตุที่ดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's for a good cause!มันจำเป็นในตอนนี้! นี่คุณเคยขับมอเตอร์ไซด์มาก่อนรึเปล่า? Bedtime Stories (2008)
It's for a good cause, help out as well.มันเป็นเหตุผลที่ดี จะได้ช่วยกันด้วย Episode #1.3 (2009)
I already warmed up good cause you're my new recruit that's my responsibility to get you up to speedดี ในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกใหม่ของเรา มันเลยเป็นหน้าที่ของผมที่จะทำให้คุณตามคนอื่นทัน Step Up 3D (2010)
Everything I've done I had good cause to do.ทุกสิ่งที่ผมทำผมมีเหตุผลที่ดี The American (2010)
For a good cause.เพื่อผลที่ดี Plan B (2010)
It's for a good cause, lucy.งานบำเพ็ญประโยชน์เชียวนะ ลูซี่ Masquerade (2010)
Besides, it's for a good cause.มิหนำซ้ำ มันดีมากเสียอีก Beauty and the Beast (2010)
Well, it is sort of uncool that you... you're too uptight to spend a buck for a good cause like Glee Club.ที่จะเสียหนึ่งเหรียญเพื่อชมรม ฉันจะไม่จูบเธออีก เธอกลัวอะไรงั้นเหรอ Silly Love Songs (2011)
We came here for a good cause and to have fun.พวกเรามาที่นี่ก็เพราะอยากสนุก Careful What U Wish 4 (2011)
That was for a good cause, and my adrenaline kicked in.นั่นเป็นตัวอย่างที่ดีคะ ตอนนั้นพอดีว่าอาดรีนารีนชั้นหลั่งนะคะ If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
But for a good cause, right?แต่มันก็ทำให้เกิดเรื่องดีดี ใช่ไหม๊ ? Masks (2011)
I'm still a man, and I can still motorboat a hot girl who is also a member of the Cherokee Nation, which is not racist, because it is for a good cause.ฉันยังคงเป็นผู้ชาย และฉันยังคง 'motorboat กับสาวสวย คนที่เป็นถึงทายาทของชนเผ่า เชอโรกี Pilot (2011)
It's for a good cause, right?มันเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอ Pilot (2011)
And all of their dirty money would have gone to a good cause.และเงินสกปรกทั้งหมดของพวกเขา ก็จะตกไปอยู่ในมือของคนดี Number Crunch (2011)
Light your way to a good cause!ให้แสงสว่างนำทางคุณ Dreamy (2012)
It's for a good cause, right?ด้วยเหตุผลที่ดีไม่ใชเหรอครับ Lucky (2012)
The environment, global warming-- these are good causes.สิ่งแวดล้อม โลกร้อน เหล่านี้คือมูลเหตุที่ดี If It Bleeds, It Leads (2012)
Yes, but it's all for a good cause.ใช่ แต่ทั้งหมดก็เพื่อเหตุผลที่ดี No Good Deed (2012)
There is good cause to doubt him.มีเหตุผลที่ควรสงสัยเขา The Disir (2012)
It's for a good cause, friends are counting on you, and I pledged half of last year's unemployment.มันเพื่อสิ่งที่ดีๆ และเพื่อนๆก็รอคุณอยู๋ และฉันจำนำครึ่งนึงของการว่างงาน She's Better Now (2013)
Oh, what the hell? It's for a good cause.นี่อะไรกันนี่ Sabotage (2013)
It's all for a good cause, I know, but I would like to see them advance beyond the semi-final, at least.แต่ฉันอยากจะเห็นพวกเขา ไปถึงรอบรองชนะเลิศก่อน อย่างน้อยนะ A Whiff of Sulfur (2013)
It's for a good cause, to save Grandma's bakery.มันสำหรับสาเหตุที่ดี เบเกอรี่ที่จะช่วยยาย The Little Rascals Save the Day (2014)
But don't worry, it's going to a good cause.แต่ไม่ต้องกังวล ก็จะทำให้ดี The Little Rascals Save the Day (2014)
So these people are here for a good cause.คนเหล่านี้มางานด้วยเรื่องที่ดีนะ Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
Me eating is a good cause.ฉันกินข้าวก็เป็นเรื่องที่ดี Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
Call it a good cause, then.เรียกว่าเป็นสาเหตุที่ดีนั้น The Hollow Point (2016)
The only good cause you'll ever have is listening to me.เท่านั้นสาเหตุที่ดีที่คุณเคยจะมี ฟังฉัน The Hollow Point (2016)
Don't worry. lt's for a good cause.อย่ากังวลเลย เป็นเรื่องดีแน่นอน Art of Seduction (2005)
It's a great way to showcase our talent and get a tax write-off and support a good cause.มันเป็นวิธีที่ดีที่เราจะได้แสดงความสามารถ Just My Luck (2006)
Only a dollar for a very good cause.แค่หนึ่งดอลล่าร์เอง Chapter Six 'Better Halves' (2006)
Well, they died for a good cause.มันตายไปบ้างก็สมควรอยู่ 3:10 to Yuma (2007)
Anything for a good cause.ยังไงก้อได้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม Trick 'r Treat (2007)
Anything for a good cause.เป็นสิ่งดีนี่นา No Fits, No Fights, No Feuds (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
good causeHe sometimes is absent from work without good cause.
good causeNever stay away from school without good cause.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成仁[chéng rén, ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ, ] to die for a good cause [Add to Longdo]
结缨[jié yīng, ㄐㄧㄝˊ , / ] to die a hero; martyrdom in a good cause [Add to Longdo]
义卖[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, / ] jumble sale (for good cause); charity bazaar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top