Search result for

*fayette*

(55 entries)
(1.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fayette, -fayette-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From Lafayette. She had an unfortunate adventure.มาจากลาฟาแยตต์ เธอเจอเรื่องเลวร้ายมา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Oh, my God. Please tell me it's not Lafayette, please.ตายแล้ว อย่าบอกนะว่านั่นลาฟาเย็ตต์ Nothing But the Blood (2009)
It's not him. It's not Lafayette.ไม่ใช่เขาอ่ะ ไม่ใช่ลาฟาเย็ตต์ Nothing But the Blood (2009)
So, what's it gonna be, Lafayette?แล้ว จะเอาไงดี ลาฟาเยตท์? Keep This Party Going (2009)
Good evening, Lafayette.สวัสดียามเย็น ลาฟาเย็ต Shake and Fingerpop (2009)
You really have no choice, Lafayette.นายไม่มีทางเลือก ลาฟาแยต Shake and Fingerpop (2009)
And who knows where the hell Lafayette is,ลาฟาเย็ดก็ไม่รู้ไปมุดหัวอยู่ที่ไหน Scratches (2009)
About her friend Lafayette in the basement.ว่า.. ลาฟาเย็ดเพื่อนของหล่อนอยู่ในคุกใต้ดิน Scratches (2009)
Eric says I can't tell her. Lafayette?อีริคห้ามฉันบอกหล่อน ลาฟาเย็ดหรอ? Scratches (2009)
Why would Eric have Lafayette in the basement?ทำไมอีริคถึงจับลาฟาเย็ดขังไว้ในคุก Scratches (2009)
Lafayette.ลาฟาเย็ด Scratches (2009)
Lafayette.ลาฟาเย็ด Scratches (2009)
Unlike my friend Lafayetteไม่เหมือนลาฟาเย็ด เพื่อนของฉัน Scratches (2009)
His name is Lafayetteเค้าชื่อลาฟาเย็ด Scratches (2009)
You'll let Lafayette go?คุณจะยอมปล่อยลาฟาเย็ดมั้ย Scratches (2009)
Not after how he tortured Lafayette.ไม่ หลังจากที่เค้าทรมารลาฟาเย็ดยังไง Scratches (2009)
Lafayette!ลาฟาเย็ต! Never Let Me Go (2009)
Terry, Lafayette's back!เทอรี่, ลาฟาเย็ตกลับมาแล้ว! Never Let Me Go (2009)
Hey, Lafayette.เฮ้ ลาฟาแยต Never Let Me Go (2009)
Lafayette here?ลาฟาเยต อยู่มั้ย? Hard-Hearted Hannah (2009)
Now, in case you didn't hear, Lafayette, a woman's dead.ในกรณีที่นายไม่รู้ ลาฟาเยต มีผู้หญิงตาย Hard-Hearted Hannah (2009)
You must be Lafayette.นายคงเป็นลาฟาเยต Release Me (2009)
Lafayette.ลาฟาเยต I Will Rise Up (2009)
- Lafayette. - Lafayette.ลาฟาเยต ลาฟาเยต I Will Rise Up (2009)
Ooh, Lafayette.โอ้ ลาฟาเยต I Will Rise Up (2009)
Lafayette, where is Tara?ลาฟาเยต ทาร่าอยู่ไหน? New World in My View (2009)
Tara and Lafayette... you can do more good for them here.ทาร่ากับลาฟาเยต... เธออยู่ที่นี่เพื่อพวกเขาดีกว่า New World in My View (2009)
Miss Thornton, Lafayette was recently shot.คุณนายธอร์นตัน ลาฟาเยตเพิ่งโดนยิงมานะ Frenzy (2009)
How come there's so much wrong in the world, Lafayette?ทำไมในโลกนี้ถึงเต็มไปด้วยความเลวทรามนะ ลาฟาเยต? Frenzy (2009)
Lafayette, sweetie?ลาฟาเยตจ๊ะ? Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Come on, Lafayette.มาเถอะ ลาฟาเย็ด Beyond Here Lies Nothin' (2009)
And again in '95 for a few months, both at the state facility in fayette county.ใช่ และอีกครั้งในปี '95 ระยะเวลา 2-3 เดือน ทั้ง 2 ครั้งนั้นเข้ารักษาที่ โรงพยาบาลรัฐ ในประเทศฟาเย็ท Haunted (2009)
Well,then i'll tell the sheriff in fayette.งั้นผมจะไปบอกนายอำเภอ ในฟาเย็ท Haunted (2009)
Just received an update as the governor has declared a state of emergency for Paulding County, including the towns of Marion, Fayetteville, and Carthage.เพิ่งได้รับข่าวล่าสุด ที่ผู้ว่าการรัฐประกาศ ภาวะฉุกเฉิน สำหรับเขตปกครองพาวดิ้ง รวมไปถึงเมือง เมเรียน แฟทเทอร์วิลล์ และคาเธจ Abandon All Hope (2009)
The attack will take place tomorrow at the corner of Lafayette and Worth streets.จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นพรุ่งนี้ ที่หัวมุม ถนน Lafayette และ Nand Worth Knowing (2009)
There's this lovely little bar I know on the Rue Lafayette.ผมรู้จักบาร์เล็กๆน่ารักที่นึงที่ถนนลาฟาแยตต์ Shanghai (2010)
- You know the Hotel Lafayette?- รู้จักโรงแรมลาฟาเย่ต์มั้ย The Next Three Days (2010)
Lafayette.- ลาฟาเยต Bad Blood (2010)
Hey, Lafayette.เฮ้ ลาฟาเยต Bad Blood (2010)
Lafayette called me this morning, and the guy is fine.ลาฟาเย็ตโทรมาบอกเมื่อเช้าว่า หมอนั่นสบายดี I Smell a Rat (2010)
I want it as far away from me as it can be. Listen to me, Lafayette.ฟังผมนะลาฟาเย็ตต์ คือว่า Evil Is Going On (2010)
I need to see Lafayette.ฉันอยากเจอลาฟาเย็ตต์ Evil Is Going On (2010)
Lafayette.ลาฟาเย็ตต์ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
What the hell is wrong with me, Lafayette?เกิดเรื่องบ้าอะไรกับฉัน ลาฟาเยต Beautifully Broken (2010)
Tara, calm down. What the fuck, Lafayette?ทาร่า ใจเย็น นี่มันบ้าไรกัน ลาฟาเย็ต Beautifully Broken (2010)
How could you, Lafayette? You can't commit me against my will.กล้าดียังไง ลาฟาเย็ด เธอบังคับฉันไม่ได้หรอก Beautifully Broken (2010)
Oh, that's just my son, Lafayette.โอ นั่นมันลูกชายฉัน ลาฟาเยต Beautifully Broken (2010)
Lafayette. This is my cousin, Tara.ลาฟาเยต นี่ลูกพี่ลูกน้องผม ทาร่า Beautifully Broken (2010)
What you want with me, Lafayette?เธอต้องการอะไรจากแม่ ลาฟาเยต Beautifully Broken (2010)
But six months, Lafayette?แต่ 6 เดือนเลยนะ ลาฟาเยต Beautifully Broken (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
FAYETTE    F EY2 EH1 T
LAFAYETTE    L AA2 F IY0 EH1 T
LAFAYETTE    L AA2 F EY0 EH1 T
FAYETTEVILLE    F EY1 EH2 T V IH2 L

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉斐特[Lā fěi tè, ㄌㄚ ㄈㄟˇ ㄊㄜˋ, ] Lafayette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top