ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*elephants*

EH1 L AH0 F AH0 N T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: elephants, -elephants-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elephants(sl) เมาเหล้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elephantsช้าง [TU Subject Heading]
Elephants in literatureช้างในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Elephants, Fossilซากช้างดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Elephantsช้าง [การแพทย์]
Elephants Earบอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In time, I stopped showing my drawing and never again mentioned boa constrictors, elephants or stars.ผมเลิกเอาภาพวาดของผมให้ผู้ใหญ่ดู และไม่เคยพูดถึงงูเหลือม ช้างหรือดวงดาวอีกเลย The Little Prince (1974)
Unaccustomed as I am to drawing anything but boa constrictors and elephants, ไม่คุ้นเคยเหมือนที่ผมวาดอย่างอื่น นอกจากงูเหลือมกับช้าง The Little Prince (1974)
Huntin'? What do you hunt, elephants?การล่าสัตว์ สิ่งใดที่คุณล่า ช้างไหม First Blood (1982)
I saw the other day, he was carrying five elephants in one hand.ก็มีอยู่วันนึง ที่เขาแบกช้างห้าตัว ด้วยมือข้างเดียว Stand by Me (1986)
With sixty elephants, llamas galore With his bears and lions, A brass band and moreด้วย ช้าง 60 ตัว อูฐมากมาย ด้วยหมีและสิงโตของเขา วงดนตรี และอีกมากมาย Aladdin (1992)
And I would like to ask a few questions about the dangers involved as I've heard, at times, wild elephants cannot be reasoned with.And I would like to ask a few questions about the dangers involved as I've heard, at times, wild elephants cannot be reasoned with. Anna and the King (1999)
You know, with elephants and zebras and those performers, all those different performers.รู้ไหมว่า ช้าง กับ ม้าลาย และนักแสดงเหล่านั้นแตกต่างกันอย่างไร Loving Annabelle (2006)
Of course there is danger, brullende lions, Tamping elephants, และเขาคนนี้ก็คือชายเหนือชาย นามของเขาคือ Chad Meet the Spartans (2008)
Maurice, if Plato, Shakespeare and Einstein were talking about the meaning of life, and two elephants started humping outside, even they would rush to the window.มอริส ถ้าเพลโต เชคสเปียร์ และไอนสไตน์ กำลังคุยกันเรื่อง ความหมายของชีวิต แล้วช้างสองตัว เกิดมาล่อกันอยู่ข้างนอก The Love Guru (2008)
Harder than a herd of elephants.ดังยิ่งกว่าช้างทั้งฝูงซะอีก Doubt (2008)
Bring on the elephants!ปล่อยโขลงช้างออกมา! . Bedtime Stories (2008)
The elephants don't like you, patty.คุณดูเหมือนไม่เมานะ, แพตตี้ I Lied, Too. (2009)
What you doing, learning about elephants?คุณทำอะไรอยู่คะ เรียนรู้ชีวิตช้างเหรอ Phoenix (2009)
You know, elephants don't have wings, but I like the way you're thinking.หนูรู้มั้ยว่าช้างไม่มีปีก แต่ครูชอบนะ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
You know who else thinks? Elephants.นายรู้ไหมว่ามีใครคิดอีก / ช้างไง VS. (2009)
That's right. Elephants.ใช่แล้ว, ช้าง VS. (2009)
Did you know that elephants eat over 500 pounds of food per day?รู้ใช่ไหมว่าช้าง มันกินอาหาร มากกว่า 500 ปอนด์ต่อวัน VS. (2009)
Why, the elephants, next to the chimps, have the closest DNA sequence as us human beings.ทำไม ช้าง ถัดจากพวกชิมแพนซี ถึงมี DNA ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด VS. (2009)
Elephants are gray, Agent Booth, but not all gray thing are elephants.ช้างมีสีเทา เอเจนท์บูธ แต่สีเทาทุกอย่าง ไม่ใช่ช้าง The Bond in the Boot (2009)
I imagined that, when i'll be older I'll be tracking wild elephants and rhinos.ฉันคิดเอาเองว่า ถ้าแก่ตัวลงหนูคงเป็นพรานแกะรอยช้างป่า หรือแรด The Lovely Bones (2009)
Because elephants have big ears and so does his dog.เพราะว่าช้างมีหูใหญ่ สุนัขของเขาก็มีหูใหญ่เหมือนกัน Brothers (2009)
I say, "Don't think about elephants." What are you thinking about?ผมพูดว่า "อย่าคิดว่าเกี่ยวกับช้าง". สิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับ? Inception (2010)
Elephants.ช้าง Inception (2010)
¶ norwegian elephants"norwegian elephants" Johari Window (2010)
¶ norwegian elephants"norwegian elephants" Johari Window (2010)
¶ norwegian elephants"norwegian elephants" Johari Window (2010)
¶ norwegian elephants"norwegian elephants" Johari Window (2010)
Elephants, rainbows, licorice sticks...ช้าง รุ้ง กิ่งชะเอม Brown Betty (2010)
It's a test that determines recognition of consciousness among species... humans, elephants, crows.คือการทดสอบที่ พิจารณาการสำนึกรู้ สติตื่นรู้ ระหว่างเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ ช้าง อีกา Blowback (2010)
Some nature program about elephants.การการสารคดีชีวิตช้าง Fly (2010)
You could have elephants, and the bride and groom can walk on a little tightrope.อืม-อือ คุณน่าจะมีช้าง และ เจ้าบ่าวเจ้าสาวสามารถเดินไต่บนเชือกขึง Bridesmaids (2011)
Now if you'll excuse me, this is about as long as I can spend in a room decorated with ceramic elephants.ถ้าคุณจะไม่ว่าอะไร นี่ก็หมดเวลาที่ผม จะสามารถใช้ ในห้องที่ตกแต่ง ด้วยช้างเซรามิกได้แ้ล้วล่ะ? The Art of Making Art (2011)
I got her off some fat black chick down at The Elephants.ได้มาจากสาวผิวดำอ้วน จากที่ The Elephants Seven Psychopaths (2012)
But Mr. Kershaw is overseas in Europe saving elephants.แต่คุณเคอร์ชอว์เดินทาง ไปยุโรปเพื่อช่วยเหลือช้างนะครับ Pain & Gain (2013)
Look for the elephants.ดูช้างฝูงนั้นสิ Red in Tooth and Claw (2013)
I'd be trampled by a herd of elephants, it wouldn't make a spit of difference.ฉันคงถูกกระทืบ โดยฝูงช้าง มันคงไม่สร้าง ความแตกต่างมากนักหรอก Boy Parts (2013)
No, uh, sad elephants.ไม่ ดูช้างร้องให้ The Scarecrow (2015)
Now we can blame him for everything!Hier ist das Vorbild "Pink Elephants on Parade"... wo Dumbo von allen Elefanten umringt wird. Bart vs. Thanksgiving (1990)
Well... [ Music playing ]Tja... (CAGE THE ELEPHANTS "BACK AGAINST THE WALL" SPIELT AUF KOPFHÖRERN) For Whom the Bell Tolls (2013)
Water for Elephants.Water for Elephants. Stealing Cars (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elephantsElephants abound here.
elephantsElephants are in danger of dying out.
elephantsElephants came in large herds. [ Prob. bad translation to Japanese ]
elephantsElephants live in Asia and Africa.
elephantsThe elephants are the chief attraction at the circus.
elephantsThe virus cut down many elephants in Africa.
elephantsThis book says that elephants live to be over 100 years old.
elephantsWe'd better try to sell or give away all these white elephants we've collected.
elephantsYou like elephants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คชินทร์(n) king of elephants, Count Unit: เชือก, Thai Definition: พญาช้าง
วังช้าง(n) encircling and arresting wild elephants in the group, See also: act of catching a herd of wild elephants, Thai Definition: วิธีจับช้างเถื่อนโดยต้อนช้างเข้ามาอยู่ในวงล้อมทั้งโขลง
หมอเฒ่า(n) doctor for elephants, Syn. หมอขวัญ, Example: หมอเฒ่ามีบทบาทในการทำสงครามในอดีต เนื่องจากต้องใช้ช้างในการสู้รบ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีความรู้ทางคชศาสตร์ และเป็นหัวหน้าในการจับช้าง
ตะพุ่น(n) conscript whose duty is to cut grass for the king's elephants, See also: a class of government conscripts whose duty is to cut grass for the royal stables, Thai Definition: พวกคนหลวงที่ถูกเกณฑ์ให้ปลูกหญ้าเลี้ยงช้าง
ตะพุ่นหญ้าช้าง(n) punishment, See also: ancient criminal penalty consisting of cutting grass for the royal elephants, Thai Definition: โทษอาญาหลวงสมัยโบราณ
ตะลุง(n) stake for tethering elephants, See also: stake for making a boundary or for tying an elephant, Syn. เสาตะลุง, เสาผูกช้าง, Count Unit: ต้น
ช้างชำนิ(n) elephants for riding on, See also: royal elephant, Syn. ช้างที่นั่ง, Count Unit: เชือก, Thai Definition: ช้างสำหรับขี่
เชือก(clas) numerative noun for elephants, Syn. ตัว, Example: เขาเลี้ยงช้างไว้หลายเชือก
โจมทัพ(n) herd of war elephants, See also: war-elephant troop, Thai Definition: พลช้างเหล่าหนึ่ง
ตกปลอก(v) cover with a band, See also: to tether the legs with a halter or loop (as for elephants), Thai Definition: สวมปลอกที่ตีนคู่หน้าของช้าง เพื่อไม่ให้ไปหากินไกลหลังจากที่ใช้งานแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชือก[cheūak] (n) EN: [ classifier : domesticated elephants ]  FR: [ classificateur : éléphants domestiques ]
โจมทัพ[jōmthap] (n) EN: herd of war elephants ; war-elephant troop ; elephant batallion
ลานช้าง[lān chāng] (n, exp) FR: parc à éléphants [ m ]
งานช้าง[ngān chāng] (n, exp) EN: Elephant round-up (Surin)  FR: Fête des éléphants (Surin)
ตกปลอก[tokpløk] (v) EN: over with a band ; tether the legs with a halter or loop (as for elephants)
ยุทธหัตถี[yutthahatthi] (n) EN: war elephant ; hand-to-hand combat on elephants' backs

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ELEPHANTS EH1 L AH0 F AH0 N T S
ELEPHANTS' EH1 L AH0 F AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elephants (n) ˈɛlɪfənts (e1 l i f @ n t s)
rogue-elephants (n) rˈoug-ˈɛlɪfənts (r ou1 g - e1 l i f @ n t s)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top