ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*einschalten*

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: einschalten, -einschalten-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you think we should notify the Crime Squad?- Wir sollten die Kripo einschaltenInspector Maigret (1958)
- Shall I turn it on?- Soll ich einschaltenMon Oncle (1958)
Turn it on.EinschaltenMon Oncle (1958)
If you've enjoyed our story or any of this trivia, perhaps you'll be interested in tuning in next week, when we shall have more of the same.Wenn Ihnen unsere Geschichte gefallen hat, können Sie ja in der nächsten Woche wieder einschalten, wenn wir eine neue Geschichte für Sie haben. Don't Interrupt (1958)
Before you switch on the current, the prisoner has a statement to make.Bevor Sie den Strom einschalten, will der Gefangene noch etwas sagen. Beloved Infidel (1959)
Establish sonar contact.- Auf 100 Fuß! - Sonar einschaltenOperation Petticoat (1959)
WITH MR. GIG YOU NG, WHO TRI ES TO MAKE THE EXODUS OF ALL MENWir hoffen, dass Sie wieder einschalten werden. Vielen Dank und Gute Nacht. The Sixteen-Millimeter Shrine (1959)
I HOPE YOU WILL BE ABLE TO JOIN NEXT WEEK'S EXCURSION INTO THE TWILIGHT ZONE.Ich hoffe, dass Sie bei unserem nächsten Ausflug wieder einschalten werden. Time Enough at Last (1959)
We must take off immediately!Maschinen einschaltenFirst Spaceship on Venus (1960)
Try the channel hoses and keep them at minimum capacity,Scheinwerfer zur Probe einschalten und auf Minimalstärke halten. La Dolce Vita (1960)
Switch it on.EinschaltenThe 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
Turn on the police radio.Polizeifunk einschaltenThe 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
The announcer said something about turn to the conelrad station on the radio.Der Sprecher sagte, wir sollen das Radio einschaltenThe Shelter (1961)
While we're waiting how about a little what you call music?Und während wir hier warten, könnten Sie uns ja etwas Musik einschaltenWill the Real Martian Please Stand Up? (1961)
Emergency light!Notbeleuchtung einschaltenAtragon (1963)
Hurry!Notbeleuchtung einschaltenAtragon (1963)
High tension current!Hochspannung einschaltenAtragon (1963)
Of course Bucky would rather be there with you.Sollen wir den Zivilschutz einschaltenDr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
Hit emergency power!Notstrom einschaltenDr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
- Switch in backup circuits. - Roger.- Gegenstromkreis einschaltenDr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
Go to afterburners and overtake and attack Group Six.Nachbrenner einschalten, Staffel Sechs überholen und angreifen. Fail-Safe (1964)
Go to afterburners and overtake and attack Group Six.Nachbrenner einschalten, Staffel Sechs überholen und angreifen. Fail-Safe (1964)
We go to afterburners.Nachbrenner einschaltenFail-Safe (1964)
- You want me to turn it on for you?- Soll ich es für dich einschaltenGood Neighbor Sam (1964)
We can hire a lawyer and a psychiatrist, and make an immediate voluntary confession and an offer of restitution.Anwälte und Psychiater einschalten, Geständnis ablegen und Entschädigung anbieten. Marnie (1964)
Permission to switch to emergency light, Sir. - Make it so, Sergeant Carter.Ich möchte die Notbeleuchtung einschaltenDas Verrätertor (1964)
I'll just pull a few strings.Man muß natürlich seine Verbindungen spielen lassen. Wir werden am besten das Ministerium einschaltenThe Gravediggers (1965)
- Turn on sonar.- Sonar einschaltenThe Bedford Incident (1965)
Suppresscortical areasx ,y ,z .Flüssigen Stickstoff auf kortikale Bereiche x, y, z einschalten. Automatisches Kontrollsystem auf Welle Beta 14 einschaltenPlanet of the Vampires (1965)
Turn the underwater lights on.Unterwasserlampen einschaltenThunderball (1965)
We Munsters are law-abiding citizens, and we're going to call the police right now.Und wir werden sofort die Polizei einschaltenDance with Me, Herman (1965)
Address intercraft.Kommunikationsanlage einschaltenThe Menagerie: Part I (1966)
Have Chief O'Hara flash the Batsignal.Herr O'Hara soll das Batsignal einschaltenBatman: The Movie (1966)
Turn it on again.Wieder einschaltenMurderers' Row (1966)
Switch in arc-jet engine.Arc-Jet-Triebwerk einschaltenThunderbirds Are GO (1966)
I think we ought to give the facts to the police.Wir sollten die Polizei einschaltenThe Deadly Affair (1967)
I came to tell you we are contacting a lawyer this afternoon.Ich will Ihnen sagen, dass wir heute Nachmittag einen Anwalt einschaltenOld Man Out: Part 1 (1966)
Power on.Energie einschaltenBalance of Terror (1966)
Start it.EinschaltenA Klink, a Bomb and a Short Fuse (1966)
Capsules, standby.Dann mal Turm 2 einschaltenSon of Godzilla (1967)
Miyamoto, main lights on.Miyamoto, die Hauptbeleuchtung einschaltenThe X from Outer Space (1967)
Engage the viewing screen.Sichtschirm einschaltenSpace Seed (1967)
The primer switch activates a 15-second-delay timer. It's elementary.Erst 15 Sekunden nach dem Einschalten tritt die Alarmanlage in Kraft. Judy Strikes Back (1968)
- Activate cooling system!Kühlung einschaltenDestroy All Monsters (1968)
Okay, switch it on!Also dann, einschaltenDestroy All Monsters (1968)
Turn it on!EinschaltenDestroy All Monsters (1968)
Turn on the air conditioning.Klimaanlage einschaltenThe Party (1968)
We'll just have to turn on the radio and find out.Wir sollten das Radio einschalten. Dann werden wir es erfahren. Speedway (1968)
- As a razor.Zoom einschaltenThe Elixir (1968)
Schultz, turn on the speaker.- Schultz, Lautsprecher einschaltenIs There a Traitor in the House? (1969)

German-Thai: Longdo Dictionary
einschalten(vt) |schalte ein, hat eingeschlatet, etw.(A)| เปิด(อุปกรณ์ไฟฟ้า), เปิดไฟ เช่น Ulrich, kannst du bitte das Licht einschalten? อูลริคช์จ๊ะ เธอช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหม , See also: S. anmachen, A. ausschalten, ausmachen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschalten {n}power up [Add to Longdo]
Vermittlungsausschuss {m} | den Vermittlungsausschuss einschaltenmediation committee | to call the mediation committee [Add to Longdo]
anschalten; einschaltento switch on [Add to Longdo]
einschaltento energize [Add to Longdo]
einschalten | einschaltendto interpolate | interpolating [Add to Longdo]
einschalten; anschließento plug [Add to Longdo]
einschalten; aktivieren; freigebento enable [Add to Longdo]
einschaltendintercalating [Add to Longdo]
einschaltendinterpolative [Add to Longdo]
einschaltendparenthesizing [Add to Longdo]
interpolieren; einschaltento intercalate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  einschalten /ainʃaːltən/
   intercalate; to enable; to energize; to interpolate; to plug; to switch on

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Einschalten /ainʃaːltən/ 
   power up

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top