ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dumbstruck*

D AH1 M S T R AH2 K   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dumbstruck, -dumbstruck-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dumbstruck(ดัม'สทรัค) adj. ตกตะลึงจนพูดไม่ออก,ฉงนจนพูดไม่ออก., Syn. dumb -struck,dumb-stricken,dumbstricken

CMU English Pronouncing Dictionary
DUMBSTRUCK D AH1 M S T R AH2 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目瞪口呆[mù dèng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, ] dumbstruck; stunned; stupefied, #16,377 [Add to Longdo]
目睁口呆[mù zhēng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄓㄥ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, / ] stunned; dumbstruck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dumbstruck
   adj 1: as if struck dumb with astonishment and surprise; "a
       circle of policement stood dumbfounded by her denial of
       having seen the accident"; "the flabbergasted aldermen
       were speechless"; "was thunderstruck by the news of his
       promotion" [syn: {dumbfounded}, {dumfounded},
       {flabbergasted}, {stupefied}, {thunderstruck},
       {dumbstruck}, {dumbstricken}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top