ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*complicity*

K AH0 M P L IH1 S AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: complicity, -complicity-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complicity(n) การเป็นผู้ร่วมทำผิด, Syn. conspiracy, confederacy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complicity(คอมพลิส'ซิที) n. การเป็นผู้ร่วมงาน,การเป็นผู้สมคบ,ความสัมพันธ์ที่ร่วมกันกระทำความผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
complicity(n) การสมคบกัน,การสมรู้ร่วมคิด,การเข้าไปเกี่ยวข้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collusion; complicityการสมรู้ร่วมคิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complicity; collusionการสมรู้ร่วมคิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLICITY K AH0 M P L IH1 S AH0 T IY0
COMPLICITY K AH0 M P L IH1 S IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complicity (n) kˈəmplˈɪsɪtiː (k @1 m p l i1 s i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitschuld {f}complicity [Add to Longdo]
Mittäterschaft {f}; Komplizenschaft {f} (bei)complicity (in) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁座[えんざ, enza] (n,vs) (system of) extending complicity for a crime to the criminal's family members [Add to Longdo]
加担(P);荷担[かたん, katan] (n,vs) support; participation; assistance; complicity; conspiracy; (P) [Add to Longdo]
共犯[きょうはん, kyouhan] (n) complicity; (P) [Add to Longdo]
共犯関係[きょうはんかんけい, kyouhankankei] (n) complicity (in a crime); collusion [Add to Longdo]
共謀[きょうぼう, kyoubou] (n,vs,adj-no) conspiracy; complicity; (P) [Add to Longdo]
従犯[じゅうはん, juuhan] (n,adj-no) accomplice; complicity [Add to Longdo]
連累[れんるい, renrui] (n,vs) complicity; implication; involvement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complicity \Com*plic"i*ty\, n.; pl. {Complicities}. [F.
   complicit['e].]
   The state of being an accomplice; participation in guilt.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complicity
   n 1: guilt as an accomplice in a crime or offense

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top