ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*citations*

S AY0 T EY1 SH AH0 N Z   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: citations, -citations-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citationsข้อมูลการอ้างอิงในเอกสารสิทธิบัตร, ข้อมูลการอ้างอิงในเอกสารสิทธิบัตร
มี 2 แบบ คือ จากผู้ประดิษฐ์และผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรมที่เชื่อว่ามีความสำคัญในภูมิหลังของการประดิษฐ์ มาจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ คือ วารสาร หนังสือ คู่มือทางวิชาการ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Bibliographical citationsการอ้างถึงทางบรรณานุกรม [TU Subject Heading]
Recitationsอาขยาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With the fury of my recitationsด้วยบทเพลงแห่งความโกรธแค้น The Nightmare Before Christmas (1993)
Already had a look at all your plaques and your citations.เห็นบอร์ดกับงานของคุณ Frailty (2001)
That, along with his on-the-job shootings And excessive-force citations --รวมถึงการยิงคนตายในงาน และกำลังที่เหลือล้นของเขา Resistance Is Futile (2007)
The fucker had me hit with 3 citations in the first 6 months alone.เป็นข้อกล่าวอ้างที่แย่ด้วยสามอย่าง/ในครั้งแรกที่อยู่คนเดียวมาหกเดือน Pilot (2009)
Now I've got to find a way to fix the house before the city slaps me with more citations.ตอนนี้ผมต้องไปหา\ทางซ่อมแซมบ้าน ก่อนที่ชาวบ้านจะหักหน้าผม\ด้วยหมายศาลอีก Pilot (2009)
This guy's got multiple citations for valor, commendations from the mayor,ผู้ชายคนนี้ได้รับการกล่าวอ้างสำหรับความกล้าหาญ การยกย่องจากท่านนายก Rise (2011)
Severe inflammation could theoretically point toward multiple resuscitations.รวมกับซี่โครงที่หัก การอักเสบที่รุนแรง ทำให้คาดเดาได้ว่า มีการทำให้ฟื้นหลายครั้ง Epilogue (2011)
He's probably gotten nuisance citations, which means, if he has, we should be able to I.D. him.เขาอาจถูกไล่เพราะ สร้างเสียงรบกวน ถ้าเขาอยู่ เราอาจจะรู้ชื่อเขาก็ได้ 47 Seconds (2012)
All of Neibling's permits are up to date-- there's no citations, no violations, he even got an "A" rating from the Better Business Bureau.ใบอนุญาตทั้งหมดของเนบลิง เป็นปัจจุบัน ไม่มีการกล่าวอ้าง ไม่มีความรุนแรง The Tiger in the Tale (2012)
Felicitations and all that.Felicitations และสิ่งที่. One Chance (2013)
No, those aren't songs. They're recitations.ไม่ พวกนั้นไม่ได้ร้องเพลง พวกเขาแค่บรรยายขึ้น Saving Mr. Banks (2013)
- Félicitations, Madame.- Félicitations, Madame. The Mystery of the Blue Train (2005)
Oh, fèlicitations, Madame!Oh, félicitations, Madame! Mrs McGinty's Dead (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุโมทนา[N] congratulations, See also: felicitations, Syn. ความเห็นดี, ความชอบใจ, Thai definition: ความยินดีด้วย, การพลอยยินดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายแสดงความยินดี[n. exp.] (jotmāi sadaēng khwām yindī) EN: letter of congratulations   FR: lettre de félicitations [f]
การแสดงความยินดี[n. exp.] (kān sadaēng khwām yindī) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim   FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
ยินดีด้วย[X] (yindī dūay) EN: congratulations   FR: félicitations !

CMU English Pronouncing Dictionary
CITATIONS    S AY0 T EY1 SH AH0 N Z
RECITATIONS    R EH2 S IH0 T EY1 SH AH0 N Z
SOLICITATIONS    S AH0 L IH2 S IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
citations    (n) sˈaɪtˈɛɪʃənz (s ai1 t ei1 sh @ n z)
recitations    (n) rˌɛsɪtˈɛɪʃənz (r e2 s i t ei1 sh @ n z)
elicitations    (n) ˈɪlˌɪsɪtˈɛɪʃənz (i1 l i2 s i t ei1 sh @ n z)
felicitations    (n) fˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃənz (f @1 l i2 s i t ei1 sh @ n z)
solicitations    (n) sˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃənz (s @1 l i2 s i t ei1 sh @ n z)
resuscitations    (n) rˈɪsˌʌsɪtˈɛɪʃənz (r i1 s uh2 s i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拜寿[bài shòu, ㄅㄞˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] congratulate an elderly person on his birthday; offer birthday felicitations, #75,284 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anregung {f} | Anregungen {pl}incitation | incitations [Add to Longdo]
Vorladung {f} | Vorladungen {pl}citation | citations [Add to Longdo]
Vortrag {m} | Vorträge {pl}recitation | recitations [Add to Longdo]
Zitat {n}; zitierte Stelle {f} | Zitate {pl}citation; cit | citations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top