Search result for

*brownie*

(64 entries)
(0.0956 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brownie, -brownie-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brownie[N] เค้กบราวนี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brownie(เบรา'นี) n. เจ้าพระภูมิ,ขนมช็อกโกแลตเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
brownie(n) เทพยดา,พระภูมิ,ขนมบราวนี่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, why do you keep eating those pot brownies?คุณจะดึงดันยัดเข้าไปทำไม There Might be Blood (2008)
Brownies Troop 416, Yonkers.ยุวกาชาด หมู่ 416 จ้ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Cream cheese sorrel brownie.ครีมชีส ซอรัล บราวนี่ Made of Honor (2008)
I can eat all the freaking brownies I want!ฉันจะกินเท่าไหร่ก็ได้ที่อยากกิน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
But we were gonna make brownies for dessert. But we can make brownies at home.แต่เรากำลังทำบราวนี่กันเป็นของหวานนะครับ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Katherine says those aren't real brownies.แบบสำเร็จรูปในกล่องเหรอฮะ แคทเทอรีนบอกว่ามันไม่ใช่บราวนี่ของแท้ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I hope you like brownies.ฉันหวังว่าคุณชอบบราวนี่ Chuck Versus the Suburbs (2009)
- I could make brownies.- ฉันจะทำบราวนี่ด้วย Spanish 101 (2009)
Brownies?บราวนี่? Spanish 101 (2009)
Like that brownie, you'll hate what's up on in Guatemala.ชอบบราวนี่มั้ยล่ะ คุณจะไม่ชอบแน่กับเรื่องที่เกิดขึ้นในกัวเตมาลา Spanish 101 (2009)
Need to bust out brownie mix.แบบนี้ต้องทำบราวนี่้เพิ่ม Spanish 101 (2009)
Or if lenny made brownies for your floor again,หรือว่าเลนนี่จะทำบราวนี่สำหรับชั้นของเธออีกแล้ว Rufus Getting Married (2009)
I believe that, fusing brownies with the, internet is going to create the next napsterฉันเชื่อว่า เอ่อ... การผสมบราวนี่กับอินเตอร์เน็ต จะก่อให้เกิด Napster พันธุ์ใหม่ Environmental Science (2009)
for brownies.สำหรับบราวนี่ Environmental Science (2009)
I mean, nobody wants to buy brownies from somebody who says,ไม่มีใครอยากซื้อบราวนี่ จากใครซักคนที่เอาแต่พูดว่า Environmental Science (2009)
These brownies are,โอเค Environmental Science (2009)
These brownies are...เอิ่ม! Environmental Science (2009)
Estimation of market... value of... brownies has...ผมก็ไม่ได้บอกเธอว่าคุณอยากจะคุยด้วย มูลค่าตลาดโดยประมาณ ของ... Environmental Science (2009)
We all love... brownies.นั้นวิเศษ เราทุกคน... รักบราวนี่ Environmental Science (2009)
If you love brownies, you love life.- * one another * Environmental Science (2009)
Here's brownie!* if love can see us through * Environmental Science (2009)
I find that a brownie helps them to relax.บราวนี่มักช่วยให้พวกเขาผ่อนคลายได้เสมอ Comparative Religion (2009)
- I don't think my brownie's working.ผมไม่คิดว่าบราวนี่จะได้ผลนะ Comparative Religion (2009)
Adding a double chocolate brownie to my order.เพิ่มช็อกโกแลตอีกสองเท่าแล้วก็เพิ่มบราวนี่ด้วยนะ Epiphany (2010)
Brownie.บราวนี่ Epiphany (2010)
Brownie's honour.ด้วยเกียรติยศของขนมเค้กบราวนี่ Episode #1.2 (2010)
But I was getting ahead of it. I was baking brownies.แต่ฉันกำลังก้าวหน้าต่อไป ฉันกำลังทำเค้กบราวนี่ย์ Back to School (2010)
- Ooh, brownies.-อู้ว บราวนี่ย์ Back to School (2010)
I got a freezer full of brownies and Sue called me awesome.ฉันมีตู้เย็นที่เต็มไปด้วยบราวนี่ย์ และซูก็เรียกฉันว่าสุดยอด Back to School (2010)
There's brownies?บราวนี่ย์ที่ไหน Back to School (2010)
Bad guys don't make such delicious lemon bars. Killer brownies, too.นายรู้ไหมว่าทำไมเพราะพวกผู้ร้าย ทำชามะนาวไม่อร่อย Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
We've got movie rental and a box of brownie mix.เรามีแค่หนังที่ขอเช่าและ กล่องแป้งทำบราวนี่ Dead Tooth (2010)
Brought you some brownies.แม่เอาบราวนี่มาให้ Dead Tooth (2010)
I need to get some brownie points from grandfather so make time for me to explain it to him.ฉันจะต้องทำให้คุณตาพอใจให้ได้ ฉันจะรายงานเรื่องนี้ในที่ประชุม ดังนั้นทำตารางเวลามา Episode #1.4 (2010)
I will smuggle you pot brownies.ฉันจะแอบเอาบราวนี่ไปให้เธอนะ The Kids Stay in the Picture (2011)
Uh, yeah, we made brownies for dessert.อ่ะ,ใช่,เราทำบราวนี่เป็นของหวาน The Badass Seed (2011)
I made your favorite... double fudge brownies.ฉันทำดับเบิ้ลฟัดจ์บราวนี่ของโปรดคุณ Where Do I Belong? (2011)
Ooh. Brownies. Can I have one?บราวนี่ หนูขอชิ้นนึงได้มั๊ย Where Do I Belong? (2011)
I'm a Brownie. I clean houses.ผมเป็น บราวนี่ย์ ผมทำความสะอาดบ้าน Scream a Little Dream (2011)
Brownies:บราวนี่ไม่มีอันตราย Scream a Little Dream (2011)
He is our new Brownie!บราวนี่ตัวใหม่ของเรา Scream a Little Dream (2011)
We should've gotten a Brownie ages ago.เราควรจะเอาบราวนี่มาตั้งนานแล้ว Scream a Little Dream (2011)
Brownies are also excellent personal shoppers.บราวนี่ยังเป็นนักช้อปตัวแม่อีกด้วย Scream a Little Dream (2011)
And, by the way, brownies never pay .แล้วอีกอย่างนะ บราวนี่ไม่เคยจ่าย Scream a Little Dream (2011)
Abandon my favorite brownie?ทิ้งบราวนี่คนโปรดไปได้ไง Scream a Little Dream (2011)
I'm pretty sure that you're the result of the brownies that this girl gave me last night.ผมค่อนข้างแน่ใจ ว่าพ่อเป็นผลมากจากบราวนี่ย์ ที่ผู้หญิงคนนั้นให้ผมมาเมื่อคืน Sins of the Fathers (2011)
Rich girl scores some brownie points.เด็กรวย ได้คะแนนพิเศษ Maybe We Can Get a Dog Instead? (2011)
It's a cool group art show-- very Williamsburg, very pot brownie.มันเจ๋งมากเพราะเป็นโชว์ศิลปะของกลุ่มบริษัท และเขาต้องการเค้กบรานี่ใส่กัญชาอย่างมาก And the Really Petty Cash (2011)
Oh, Charlie! You look like you could use a brownie.ชาร์ลี นายต้องชอบบราวนี่แน่ๆ The Perks of Being a Wallflower (2012)
Even when a Brownie is dusting our cobwebs, or a Morragh is trying to drown you in the tub?ถึงแม้ว่าบราวนีย์จะกวาดไยแมงมุมอยู่ หรือมอร์เร็จจะพยายามกดน้ำเรา Truth and Consequences (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brownieYou'll get brownie points if you respond quickly.
brownieYou might just chalk up some brownie points.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคลื่นที่แบบบราวน์[n. exp.] (kān khleūn thī baēp Brāwon) EN: Brownian motion   FR: mouvement Brownien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BROWNIE    B R AW1 N IY0
BROWNIES    B R AW1 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brownie    (n) (b r au1 n ii)
brownies    (n) (b r au1 n i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heinzelmännchen {n} | Heinzelmännchen {pl}brownie | brownies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チョコレートブラウニー;チョコレート・ブラウニー[, chokore-toburauni-; chokore-to . burauni-] (n) chocolate brownie [Add to Longdo]
ブローニー[, buro-ni-] (n) Brownie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brownie \Brown"ie\, n. [So called from its supposed tawny or
   swarthy color.]
   An imaginary good-natured spirit, who was supposed often to
   perform important services around the house by night, such as
   thrashing, churning, sweeping. [Scot.]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top