ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*brooks*

B R UH1 K S   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brooks, -brooks-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brooksแหล่งต่างๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brooks?BrooksThree Sundays (2008)
Piss on you! I'm working for Mel Brooks.ช่างปะไร ฉันเล่นให้เมล บรูกส์ Blazing Saddles (1974)
Please, Brooks.กรุณาบรูคส์ The Shawshank Redemption (1994)
Hey, Brooksy.เฮ้ BrooksThe Shawshank Redemption (1994)
Hey, Jake. Where's Brooks?เฮ้เจค ที่เป็นบรูคส์? The Shawshank Redemption (1994)
Brooks, how long have you been librarian?บรูคส์ว่านานแค่ไหนที่คุณได้รับบรรณารักษ์? The Shawshank Redemption (1994)
Brooks, do you have a piece of paper and a pencil?บรูคส์คุณมีชิ้นส่วนของกระดาษและดินสอ? The Shawshank Redemption (1994)
It's Brooks.มันเป็นบรูคส์ The Shawshank Redemption (1994)
Brooks, we can talk about this. Right?บรูคส์เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ใช่มั้ย? The Shawshank Redemption (1994)
- So, put the knife down. Brooks, look at me.- ดังนั้นวางมีดลง บรูคส์มองมาที่ฉัน The Shawshank Redemption (1994)
Brooks...บรูคส์ ... The Shawshank Redemption (1994)
Brooks, look at his neck. It's bleeding.บรูคส์มองไปที่คอของเขา มันมีเลือดออก The Shawshank Redemption (1994)
(Brooks sobs)(บรูคส์สะอื้น) The Shawshank Redemption (1994)
Brooks ain't no bug.บรูคส์ไม่ได้ข้อผิดพลาดไม่มี The Shawshank Redemption (1994)
Say that when you've been here as long as Brooks has.กล่าวว่าเมื่อคุณได้รับที่นี่ตราบใดที่บรูคส์มี The Shawshank Redemption (1994)
Good luck, Brooks.โชคดีบรูคส์ The Shawshank Redemption (1994)
BROOKS:BROOKSThe Shawshank Redemption (1994)
BROOKS:BROOKSThe Shawshank Redemption (1994)
No hard feelings. Brooks."ไม่มีความรู้สึกยาก บรูคส์ ". The Shawshank Redemption (1994)
Like Brooks did?เช่นเดียวกับบรูคส์ไม่? The Shawshank Redemption (1994)
Just like Brooks was.เช่นเดียวกับบรูคส์เป็น The Shawshank Redemption (1994)
Remember Brooks Hatlen?โปรดจำไว้ว่าบรูคส์ Hatlen? The Shawshank Redemption (1994)
Brooks Hatlen knew it, knew it all too well.บรูคส์ Hatlen รู้ว่ามันรู้ว่ามันทั้งหมดดีเกินไป The Shawshank Redemption (1994)
- Yeah, Mr. Brooks why did you decide to skip film school?...ทำไมถึงตัดสินใจยกเลิกหนังของโรงเรียนในตอนนั้น? The Girl Next Door (2004)
Remember Marcy Brooks?จำ มาร์ซี่ บรู๊ค ได้ใหม Eating Out (2004)
But a total Meredith Brooks hit single.ถ้า มาริดิท บรู๊ค จะยอมโสดอ่ะนะ Eating Out (2004)
A jewel pungent with a stench that brooks no one's approachอัญมณีที่เน่าเหม็น ที่ใครมิอยากใกล้ Nobody Knows (2004)
Commissioner Brooks...ท่านผู้ตรวจการณ์บรุ๊ค... Mr. Monk Gets Fired (2004)
Ooh, may it was Garth brooks.อู้ มันอาจจะเป็นของร้านทำรองเท้าบูทก็ได้ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Am I right about Garth brooks?ฉันพูดถูกเรื่องร้านทำรองเท้าบูทงั้นเหรอ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Well, I've crossed deserts and mountains... babbling brooks and things... to bring her... this.ใช่ ฉันข้าม ทะเลทราย ข้ามภูเขา พูดพล่าม อดทน และ หลาย ๆ อย่าง เพื่อให้เธอ... Happily N'Ever After (2006)
Dr. Brooks.บรูกส์ Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
Phillip Brooks was pastor of this church for 22 consecutive years.ฟิลลิปบรูคส์เป็นบาทหลวงของ โบสถ์นี้สำหรับ 22 ปีติดต่อกัน Sex Trek: Charly XXX (2007)
Most of you people remember Phillip Brooks by his famous church hymns.ส่วนใหญ่ของคนที่คุณจำฟิลลิปบรูคส์ โดยการสวดคริสตจักรที่มีชื่อเสียงของเขา Sex Trek: Charly XXX (2007)
Man of the Year, Mr. Earl Brooks!คุณเอิร์ล บรู๊คส์ Mr. Brooks (2007)
I though you were wonderful tonight, Mrs Brooks.ผมคิดว่า... คืนนี้ คุณมหัศจรรย์มากนะคุณนายบรู๊คส์ Mr. Brooks (2007)
Thank you, Mr. Brooks.ขอบคุณค่ะ คุณบรู๊คส์ Mr. Brooks (2007)
Mr. Brooks, your daughter is waiting for you in your office.คุณบรู๊คส์คะ ลูกสาวคุณรออยู่ที่ห้องทำงานค่ะ Mr. Brooks (2007)
Nobody gave me that message, Mr. Brooks.อืม ดิฉันกำลังจะบอกคุณ เรื่องนี้พอดีค่ะ คุณบรู๊คส์ Mr. Brooks (2007)
No problem, Mr. Brooks.- ไม่มีปัญหาค่ะ คุณบรู๊คส์ Mr. Brooks (2007)
Before you get the wrong impression, Mr. Brooks. I'm not here to shake you down.ก่อนที่คุณจะเข้าใจผิดนะ คุณบรู๊คส์ผมไม่มาตบทรัพย์คุณ Mr. Brooks (2007)
You are the Man of the Year, Mr. Brooks.คุณเป็นนักธุรกิจแห่งปี คุณบรู๊คส์ Mr. Brooks (2007)
Mr. Brooks.คุณบรู๊คส์ Mr. Brooks (2007)
Mr. Brooks?คุณบรู๊คส์ คุณบรู๊คส์ Mr. Brooks (2007)
Mr. Brooks?คุณบรู๊คส์... Mr. Brooks (2007)
When is it going to happen, Mr. Brooks, when?มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณบรู๊คส์ เมื่อไหร่ล่ะ Mr. Brooks (2007)
Yes, Mr. Brooks.ค่ะ คุณบรู๊คส์ Mr. Brooks (2007)
Mr. Brooks?คุณบรู๊คส์คะ Mr. Brooks (2007)
You are smart enough to figure that out, Mr. Brooks.คุณคงฉลาดพอที่จะคิดได้น่า คุณบรู๊คส์ Mr. Brooks (2007)
2509 brookside avenue.2509 บรู๊กไซด์ อเวนิว The Instincts (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
BROOKS B R UH1 K S
BROOKS' B R UH1 K S
BROOKS'S B R UH1 K S IH0 Z
BROOKS'S B R UH1 K S
BROOKSIDE B R UH1 K S AY2 D
HALBROOKS HH AE1 L B R UH0 K S
ALSBROOKS AE1 L Z B R UH0 K S
AUSBROOKS AW1 S B R UH0 K S
HOLBROOKS HH OW1 L B R UH0 K S
SEABROOKS S IY1 B R UH2 K S
ESTABROOKS EH1 S T AH0 B R UH0 K S
CLAYBROOKS K L EY1 B R UH2 K S
WESTBROOKS W EH1 S T B R UH2 K S
ALSBROOKS' AE1 L Z B R UH0 K S
ALSOBROOKS AE1 L S AH0 B R UH0 K S
BROOKSHIER B R UW1 K SH IY0 ER0
BROOKSHIRE B R UW1 K SH AY0 R
BROOKSTONE B R UH1 K S T OW2 N
BROOKSVILLE B R UH1 K S V IH0 L
BUDDENBROOKS B AH1 D AH0 N B R UH2 K S
MIDDLEBROOKS M IH1 D AH0 L B R UH2 K S
BROOKSVILLE'S B R UH1 K S V IH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brooks (v) brˈuks (b r u1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bach {m} | Bäche {pl}brook | brooks [Add to Longdo]
Bachufer {n}brookside [Add to Longdo]
Brookslaubsänger {m} [ornith.]Brook's Willow Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルックの法則[ブルックのほうそく, burukku nohousoku] (n) {comp} Brooks's Law [Add to Longdo]
浅瀬に仇波[あさせにあだなみ, asaseniadanami] (exp) deep rivers move in silence; shallow brooks are noisy; those who know little talk much [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Brooks
      n 1: United States literary critic and historian (1886-1963)
           [syn: {Brooks}, {Van Wyck Brooks}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top