ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*brindle*

B R IH1 N D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brindle, -brindle-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brindle(adj) ซึ่งมีลาย
brindled(adj) ซึ่งมีลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brindlen. สัตว์ที่สีลาย, สีลาย adj. ต่าง, ลาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Greable's third son, Agateer, reached Pressing and Bindle in the first thaw of 12476.Greables dritter Sohn Agateer erreichte zur ersten Schneeschmelze von 12476 Pressing und Brindle. Water Wrackets (1975)
- Mr. Elliot Brindle?- Mister Elliot Brindle? 13 Sins (2014)
Elliot Brindle, age 32.Elliot Brindle, 32 Jahre. 13 Sins (2014)
- You can't honestly even say you put up much of a fight on that one, can you, Mr. Brindle?- Sie können doch nicht mal sagen, dass Sie sich wirklich gewehrt haben, nicht wahr, Mr. Brindle? 13 Sins (2014)
Don't be alarmed, Mr. Brindle. All that matters is the challenge I put before you now.Keine Sorge, Mr. Brindle, konzentrieren Sie sich nur auf die Aufgabe, die ich Ihnen jetzt stelle. 13 Sins (2014)
Mr. Brindle?Mr. Brindle? 13 Sins (2014)
- Congratulations, Elliot Brindle.Herzlichen Glückwunsch, Elliot Brindle. 13 Sins (2014)
- Good morning, Mr. Brindle.- Guten Morgen, Mr. Brindle. 13 Sins (2014)
- Mr. Brindle!- Mr. Brindle! 13 Sins (2014)
Mr. Brindle, this man took his own life.Mr. Brindle, dieser Mann hat sich selbst das Leben genommen. 13 Sins (2014)
- I'm Elliot Brindle.Ich bin Elliot Brindle. 13 Sins (2014)
Elliot Brindle.Elliot Brindle. 13 Sins (2014)
Mr. Brindle, you did complete this last challenge, but we've observed you're still far too concerned with what people think of you.Mr. Brindle, Sie haben ihre Aufgabe geschafft. Aber Sie sorgen sich noch viel zu sehr, was die Leute von Ihnen denken. 13 Sins (2014)
Mr. Brindle, you don't want to do this.Mr. Brindle, das wollen Sie doch nicht. 13 Sins (2014)
- Mr. Brindle.- Mr. Brindle! 13 Sins (2014)
You don't have a lot of time, Brindle.Ihnen läuft die Zeit davon, Brindle! 13 Sins (2014)
Brindle..Brindle... 13 Sins (2014)
Elliot Brindle, as of four minutes ago, you are a millionaire!Elliot Brindle, seit vier Minuten sind Sie Millionär. 13 Sins (2014)
But you will check? Do tests?- Hallo, Mrs. Brindle. Episode #3.6 (2014)
What would you need to know that for? We need to get a full picture of your family health history.Würden Sie das Baby bitte auf die Waage legen, Mrs. Brindle? Episode #3.6 (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRINDLE B R IH1 N D AH0 L
BRINDLEY B R IH1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brindled (j) brˈɪndld (b r i1 n d l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luò, ㄌㄨㄛˋ, / ] brindled ox; clear; eminent, #133,581 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
scheckigbrindle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タマカイ[tamakai] (n) giant grouper (Epinephelus lanceolatus); brindle bass; bumblebee grouper; Queensland grouper [Add to Longdo]
斑牛[まだらうし, madaraushi] (n) brindled (spotted) ox [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brindle \Brin"dle\, n. [See {Brindled}.]
   1. The state of being brindled.
    [1913 Webster]
 
   2. A brindled color; also, that which is brindled.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brindle \Brin"dle\, a.
   Brindled.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brindle
   adj 1: having a grey or brown streak or a pattern or a patchy
       coloring; used especially of the patterned fur of cats
       [syn: {brindled}, {brindle}, {brinded}, {tabby}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top