Search result for

*blinded*

(65 entries)
(0.0376 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: blinded, -blinded-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I may be blinded by my love for him but I believe when we most needed it he offered the world a way out of madness.ฉันอาจตาบอดเพราะ ความรักที่มีให้เขา แต่ฉันเชื่อว่า เมื่อเราต้องการมัน Gandhi (1982)
She blinded herself to the faults of her daughters.เธอปิดกั้นตัวเอง จากความผิดของพวกลูกสาวของเธอ The Joy Luck Club (1993)
Blinded by their greed, they took them without question.พวกเขาก็โลภ รีบรับโดยไม่มีการถาม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I can't believe Clark's been blinded by the Friday-night lights.ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคล้ากจะตาบอดเพราะแสงไฟคืนวันศุกร์อย่างนี้ Hothead (2001)
Your bird may have blinded the basilisk, but it can still hear you.นกเจ้าอาจทำให้บาซิลิสก์ตาบอดได้ แต่มันยังได้ยินเสียงเจ้า Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
My eyes were so blinded, I couldn't look straight.ดวงตาฉัน มืดไป ไม่สามารถมองไปข้างหน้า My Girl and I (2005)
When I came to Seoul, the glitter of money blinded me.เมื่อข้ามาที่โซล แสงสีของ เงินทำให้ข้าตาบอด The King and the Clown (2005)
My heart must have been blinded.หัวใจหม่อมฉันคงบอด Episode #1.42 (2006)
Once outside... the bright sun blinded her and erased her memory.สู่โลกภายนอก แสงแดดจ้าทำให้พระองค์ตาบอด และสูญสิ้นความทรงจำ Pan's Labyrinth (2006)
I must've been blinded stuck out here.ฉันต้องทนอยู่ที่นี่ A Millionaire's First Love (2006)
When regular housewives transform into a crazy mob blinded by door prizes, sales and the urge to get the Christmas shopping done early.พวกแม่บ้านจะกลายเป็นนักช้อป ซื้อกันไม่ลืมหูลืมตา เพื่อให้ได้ของสำหรับคริสต์มาสแต่เนิ่นๆ Chuck Versus the Nemesis (2007)
Oh! She's blinded me, matey!โอ้ หล่อนทำฉันมองไม่เห็นทาง Epic Movie (2007)
They worship it. They're blinded by it.พวกมันบูชามัน ถูกมันบังตาไว้ Orientación (2007)
All these years, I was blinded by the bullshit that keeps people apart.อย่าๆ Sparks Fly Out (2008)
but he was blinded... because he loved me.แต่เขากำลังหน้ามืดตามัว เพราะเขารักผม The Same Old Story (2008)
She reported being attacked and blinded about eight months ago.For what? Power Trip (2008)
We know that Allison from a year ago and our victim today were both blinded by eyedrops.We know it wasn't chemically, so it has to be physically. Power Trip (2008)
And it was my pride that blinded me.และเพราะว่าความภูมิใจของข้า... . ทำให้ข้าตาบอด Kung Fu Panda (2008)
- You could be like blinded.เอ้านี่ คุณจะเหมือน ตาบอด Made of Honor (2008)
Can't tell. I'm blinded by all the sterling silver.เข้าใจมั้ย มันต้องส่องมาที่ฉัน Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
I'm blinded by white.ขาวจ้าจนฉันตาบอดสีเลยว่ะ Better Call Saul (2009)
He's blinded us by taking out the power.มันทำให้เราตาบอด ด้วยการทำลายระบบพลังงาน The Hidden Enemy (2009)
You lied to me, Dexter. [latin music] Dexter s04e03: "Blinded By The Light"-คุณโกหกฉัน เด็กซ์เตอร์ Blinded by the Light (2009)
It blinded me for a moment.มันทำให้ฉันมืดไปชั่วขณะ Reckoner (2009)
- your mother is blinded by her emotions.แม่ของคุณถูกอารมณ์บดบัง Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Surely he wouldn't dare. He is blinded by grief, my Lord.เขาไม่กล้าทำอย่างนั้นแน่ๆ เขาถูกความเศร้าโศกครอบงำ พะยะค่ะ The Once and Future Queen (2009)
So blinded by pretty things.ตาบอดเมื่อได้เห็นสิ่งที่น่ารัก Beauty and the Beast (2009)
He is a fanatic. And his supporters follow him unthinkingly, blinded by his charisma.เค้าเป็นคนที่บ้าคลัง คนของเค้าก็ทำตามโดยไม่ยั้งคิด The Witch's Quickening (2009)
You're blinded by hatred.เธอตาบอดเพราะความเกลียดน่ะสิ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
You get blinded in the war?นี่เสียตาจากสงครามเหรอ The Book of Eli (2010)
If I was to sink my teeth into your eye right now, would you be able to stop me before I blinded you?ถ้าผมจะกัดลูกตาคุณให้บอดตอนนี้ คุณคิดว่า คุณจะหยุดผมได้ ก่อนที่ผมจะทำคุณตาบอดหรือเปล่า Shutter Island (2010)
You're so blinded by your obsession with Bill Compton, you're likely to run through the streets screaming "werewolf bait,"พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิล คอมป์ตัน เธอมักจะตาบอดเสมอ เธอเหมือนกับจะวิ่งไปตามถนน และตะโกนเรียกให้หมาป่าออกมา Beautifully Broken (2010)
But you're blinded by it.และช่างตาบอดเสียจริง Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
Like everyone else, you're blinded by the charming manner, the air of intelligence, the whole damn show.เหมือนคนอื่น คุณถูกปิดตา โดยสิ่งที่ยั่วยวน บรรยากาศของความอัจฉริยะ Peter (2010)
Stanley's blinded.แสตนลี่ย์ ตาบอด Guadalcanal/Leckie (2010)
He's blinded by a piece of self-serving euro trashเขาตาบอดเพราะขยะเห็นแก่ตัวนึงจากยุโรปพัดเข้าตา My Two Young Men (2010)
It's just... so like me to just be totally blinded by my concern for the two of you.มันเหมือน... กับว่า ฉัน ได้ตาบอดไป เพราะเป็นห่วงเธอสองคน Audition (2010)
I regret, as a father, my faith in you blinded me to the truth.ฉันเสียใจในฐานะพ่อ ความศรัทธาที่มีต่อเจ้า ทำให้ไม่เห็นความจริง Lazarus (2010)
I'm sure you were so blinded by rage you even imagined getting revenge on the guy that killed her, beating the bully at his own game.ฉันมั่นใจว่านาย ถูกบดบังด้วยความโกรธแค้น นายคงจินตนาการถึงแต่การแก้แค้นสินะ Resurgence (2010)
He's going to the Roughnecks like they're a bunch of blinded mules.เขาพุ่งเข้าแดนรัฟเนคอย่างกับ พวกนั้นเป็นฬ่อตาบอด Tooth Fairy (2010)
Omnipotence has blinded, brother.อำนาจมักเข้าใจยาก,น้องข้า Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
I got caught in a blinding storm once. Freezing. I was blinded.I'm sure l'd recognize their voices if l heard them again. The Town (2010)
"Blinded by demons"ปีศาจทำห้เจ้าตาบอด A Chinese Ghost Story (2011)
"Those girls who blinded Jenna Marshall."เจนน่า มาร์แชลตาบอดไปตลอด It's Alive (2011)
The man who blinded me. Can You Save Me? By Apple Trees and TangerinesҺʹ ♪ Covert Affairs 02x07 ♪ Half a World Away Original Air Date on July 19, 2011 价蹡ѺҾͧ Half a World Away (2011)
I was- - I was blinded by the maps.ไม่, ไม่จริงหรอก ผม.. The Big Sleep No More (2011)
We're usually blinded by the people that we care about the most.เรามักจะตาบอด เวลาเราอยู่กับคนที่เราห่วงที่สุด All the Pretty Sources (2011)
Then a flashbang went off, which blinded me.แล้วมันก็มีแสงจ้าสาดเข้ามา ซึ่งทำให้ผมมองไม่เห็น Clean Skin (2011)
You are jetting to Durant, Oklahoma, because in the last 3 days, two women have been found dead after being sexually tortured and then blinded with a sulfuric acid solution.คุณกำลังจะได้ไปที่ ดูแรนท์ โอกลาโฮมา เพราะ 3 วันที่ผ่านมา พบศพผู้หญิง 2 ราย Proof (2011)
So he stapled their eyes open, then he blinded them.เขาดึงตาพวกเธอให้เปิดออก แล้วก็ทำให้ตาบอด Proof (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blindedGreed seems to have blinded his good judgement.
blindedHis desire for promotion blinded him to other's feelings.
blindedI was blinded by dark desire over time I've been through it all.
blindedI was half-blinded in the chains of memory.
blindedLove blinded him to her faults.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมามัว[V] to be addicted (to), See also: be infatuated, be blinded by, be crazy about, Syn. มัวเมา, หลงระเลิง, ลุ่มหลง, หลง, หลงใหล, Example: ภิกษุจะต้องไม่เมามัวพัวพันในเรื่องของทางโลก

CMU English Pronouncing Dictionary
BLINDED    B L AY1 N D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blinded    (v) (b l ai1 n d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
betriebsblind {adj}routine-blinded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
俄盲[にわかめくら, niwakamekura] (n) (1) (sens) sudden blindness; (2) one suddenly blinded [Add to Longdo]
沈溺[ちんでき, chindeki] (n,vs) (1) being immersed in water; being drowned; (2) being infatuated; being dazed; being blinded by [Add to Longdo]
非盲検[ひもうけん, himouken] (adj-f) open-label (trial, study, etc.); unblinded [Add to Longdo]
欲に目が眩む[よくにめがくらむ, yokunimegakuramu] (exp,v5m) to be blinded by greed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blind \Blind\, v. t. [imp. & p. p. {Blinded}; p. pr. & vb. n.
   {Blinding}.]
   1. To make blind; to deprive of sight or discernment. "To
    blind the truth and me." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       A blind guide is certainly a great mischief; but a
       guide that blinds those whom he should lead is . . .
       a much greater.            --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive partially of vision; to make vision difficult
    for and painful to; to dazzle.
    [1913 Webster]
 
       Her beauty all the rest did blind.  --P. Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   3. To darken; to obscure to the eye or understanding; to
    conceal; to deceive.
    [1913 Webster]
 
       Such darkness blinds the sky.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The state of the controversy between us he
       endeavored, with all his art, to blind and confound.
                          --Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
   4. To cover with a thin coating of sand and fine gravel; as a
    road newly paved, in order that the joints between the
    stones may be filled.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blinded \blinded\ adj.
   deprived of one's sight; rendered blind.
   [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top