ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*awestruck*

AA1 S T R AH2 K   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: awestruck, -awestruck-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)

English-Thai: Nontri Dictionary
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า

CMU English Pronouncing Dictionary
AWESTRUCK    AA1 S T R AH2 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrfurcht {f}; Scheu {f} (vor) | Ehrfurcht vor jdm. haben; jdn. fürchten | in Ehrfurcht erstarren; in Ehrfurcht erschauernawe (of) | to be in awe of sb.; to stand in awe of sb. | to be awestruck [Add to Longdo]
von Ehrfurcht ergriffenawestruck; awestricken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Awe-struck \Awe"-struck`\, a.
     Struck with awe. --Milton.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top