Search result for

*alliances*

(36 entries)
(0.0957 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: alliances, -alliances-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strategic alliances (Business)การร่วมมือกันทางธุรกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To promote our international business alliances.เพื่อเป็นการส่งเสริมพันธมิตร.. ทางธุรกิจของเรา Invictus (2009)
- I had no idea he changed alliances.- ฉันไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนพันธมิตร Service (2009)
When I became obliged to the FBI, it was inevitable that my shift in alliances would be exposed.ตอนที่พ่อต้องจำใจทำงานให้กับ FBI มันเป็นสิ่งที่พ่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ผู้หนุนหลังจะต้องปรากฏตัวออกมา Na Triobloidi (2009)
We need to make some new alliances...เราต้องมีพันธมิตรใหม่... Smite (2009)
- The alliances of men are fragile.- กลุ่มพันธมิตรนั้นเปราะบางและอ่อนแอยิ่งนัก Assassin's Creed: Lineage (2009)
We made some new Mexi alliances, didn't fall in favor with Salazar.พวกเราตกลงได้เป็นพันธมิตรกันใหม่กับพวกเม็กซี่ โดยที่ไม่ให้ซาลาซาร์ร่วมงานด้วย Bainne (2010)
Means pulling up more charters, creating more alliances, organizing.ซึ่งหมายถึงการขยายอาณาเขตเพิ่ม ได้พันธมิตรเพิ่ม การจัดตั้งองค์กร Bainne (2010)
There are certain dalliances that they would rather not have exposed.มีความล่าช้าบางอย่าง ที่ไม่ควรได้รับการเปิดเผย Shattered Bass (2011)
And the crown must forge new alliances.และกษัตริย์ต้องหา พันธมิตรใหม่ What Is Dead May Never Die (2012)
And these alliances must often be sealed in matrimony.และพันธมิตรเหล่านี้มัก ผนึกได้ด้วยการสมรส What Is Dead May Never Die (2012)
Emotional alliances between vampire and human are blasphemy.การเป็นพันธมิตรกับมนุษย์ เป็นการหมิ่นศาสนา Authority Always Wins (2012)
Adversity creates unexpected alliances...ความทุกข์ยาก สร้างพันธมิตรที่ไม่คาดคิด... Scandal (2012)
You got to understand, foreign policy is a game of shifting alliances.เป็นเรื่องของการสับเปลี่ยนพันธมิตร Ua Hopu (2012)
I have been securing alliances close to Daniel that will help ensure the future of this family.ฉันได้ประกันความปลอดภัยโดยมีคนสนิทอยู่ใกล้แดเนียล เพื่อที่จะรับประกันอนาคตของครอบครัว และถ้าคุณยังไม่ทำอะไรซักอย่าง Sabotage (2013)
Usually, the cracks are hidden within the alliances.รอยร้าวมักถูกซ่อนไว้ในกลุ่มพันธมิตร ไหนดูซิ Intro to Knots (2013)
It's about alliances.มันเป็นเรื่องของพันธมิตร The Miller's Daughter (2013)
Unlikely alliances have formed.สหพันธ์รวมตัวกันอย่างไม่น่าเชื่อ A View to a Kill (2013)
Man: Unlikely alliances have formed.พันธมิตรที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ถูกสร้างขึ้น Into the Wild (2013)
We've identified alliances and backing.เราได้ระบุเเล้วว่าใครเป็นพันธมิตรเเละใครที่ให้ความช่วยเหลือ Nameless (2013)
You don't need to make formal alliances with people you trust.เราไม่จำเป็นต้องสร้างพันธมิตรจากผู้ที่เราไว้ใจ Internment (2013)
I have the network, my business alliances.ผมมีเครือข่าย มีพันธมิตรในสายงาน Final Shot (2013)
You don't need to make formal alliances with people you trust.เจ้าไม่จำเป็นต้องสร้าง พันธมิตรกับคนที่เจ้าเชื่อใจหรอก First of His Name (2014)
We become a great House by entering into alliances with other Houses, and parleying those alliances into greater power.เรากลายเป็นตระกูลใหญ่ได้ด้วยการ ทำสัญญาร่วมมือกับตระกูลอื่น แล้วก็ใช้พันธมิตรดังกล่าว ถีบให้ตัวเองมีอำนาจมากขึ้น High Sparrow (2015)
No, sir, but under this commander, they do make alliances.ไม่ครับท่าน แต่ภายใต้ผู้นำคนนี้ พวกมันจะสร้างพันธมิตร Remember Me (2015)
I ignored my conscience and made alliances with terrible people.พ่อไม่สนใจศีลธรรมและไปคบกับคนที่ชั่วร้าย The Return (2015)
Alliances in battle lines shift, and the rules of engagement are rewritten.พันธมิตรในศึกยกระดับแนวรบ และกฏในการโรมรันพันตูถูกเขียนขึ้นใหม่ Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
No alliances form against him.จะได้ไม่รวมตัวกันแล้วหักหลังท่าน The Sunshine State (2008)
- Alliances -- AlliancesAlliances (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLIANCES    AH0 L AY1 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alliances    (n) (@1 l ai1 @ n s i z)
misalliances    (n) (m i2 s @ l ai1 @ n s i z)
m_esalliances    (n) (m ei2 z a1 l i aa n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzbündnis {n} | Schutzbündnisse {pl}defensive alliance | defensive alliances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结成[jié chéng, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄥˊ, / ] to form; to forge (alliances etc), #11,926 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top