ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*abend*

AE1 B EH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abend, -abend-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abend; abnormal endการหยุดงานผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good evening.Guten Abend. Ninotchka (1939)
Good evening.Guten Abend! Into Thin Air (1955)
Good evening.Guten Abend! The Indian Scarf (1963)
Good evening.Guten Abend. We Still Kill the Old Way (1967)
Sir.- Guten Abend. The Night of the Generals (1967)
Last night.- Gestern abend. One on Top of the Other (1969)
Good evening.Guten Abend. The Howling (1981)
Tonight.Heute Abend. Shadow Boxer (1987)
Tonight?- Heute Abend? Liar Liar (1997)
-Evening.- Abend. Grill Point (2002)
- Tonight?- Heute Abend? Lady Chatterley (2006)
Good evening.Guten Abend. Reality Check (2012)
Supper?- Abendbrot? I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
Good evening.Guten Abend. Dirty Wars (2013)
Evening.- Guten Abend. Christine Falls (2014)
Welcome.- Guten Abend. Winter Sleep (2014)
Hi.Guten Abend. Esther (2015)
Tonight.Heute Abend. Leap! (2016)
Something Sky, Guten Abend.โอเชี่ยนสกาย สวัสดีค่ะ Quantum of Solace (2008)
I'm leaving tonight.Ich breche am Abend auf. Tikhiy Don (1957)
- Will you have supper, Mamma?- Mama, wirst du Abendbrot essen? Tikhiy Don (1957)
And invite him for supper.Lade ihn zum Abend ein. Tikhiy Don (1957)
Well, how did you do last night?Wie war es gestern Abend? Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
All I can do at night is sit and watch my old movies on television.Ich kann mir abends nur noch meine alten Filme ansehen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- Good evening, Rockwell.- Guten Abend, Rockwell. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- Evening, Miss Marlowe.- Guten Abend, Miss Marlowe. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- Good evening, Mr Hunter. Evening.- Guten Abend, Mr. Hunter. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
When the housekeeper returned, she found her dead, struck on the back of the head and killed.Herr Vole war abends bei ihr. Witness for the Prosecution (1957)
I went around to see her about eight o'clock.Berichten Sie von Ihrem Zusammensein am Mordabend! Witness for the Prosecution (1957)
On the night of October 14 you say you heard the prisoner and Mrs French talking together. - What did you hear them say?Frau French und der Angeklagte unterhielten sich am Mordabend. Witness for the Prosecution (1957)
Yes. She was fond of a talk or a good play.Hat Frau French manchmal abends den Fernseher angestellt? Witness for the Prosecution (1957)
Wasn't it possible when you returned home and passed the door, what you really heard was the television and a man and woman's voices and laughter?Ja, sehr oft. Sie kamen abends nach Hause. Sie gingen an der Tür vorbei. Witness for the Prosecution (1957)
- It was not the television.Das Stück "Der Seitensprung" lief an dem Abend. Es war nicht der Fernseher! Witness for the Prosecution (1957)
You stated to the police that on the night that Mrs French was murdered, Leonard Vole ist am Mordabend um 21.25 nach Hause gekommen. Witness for the Prosecution (1957)
That Leonard Vole returned that night at ten minutes past ten, he had blood on the sleeves of his coat, and that he said to you "I have killed her"?Leonard Vole war also an dem Abend erst um 22.10 Uhr zu Hause. Er hatte auf seiner Jacke Blut. Und er sagte: Witness for the Prosecution (1957)
Lamentably, he had not been seen on the night of the murder but one week before.Aber es war leider eine Woche vor dem Abend des Mordes. Witness for the Prosecution (1957)
Leonard Stephen Vole, did you or did you not on the night of October 14 last, murder Emily Jane French?Ja. Haben Sie am Abend des 14. Oktober Emily Jane French ermordet? Witness for the Prosecution (1957)
Now, Mr Vole, when you went to visit Mrs French for the last time, did you wear a trench coat and a brown hat?Ich wusste es nicht. Sie haben sie abends besucht. Was trugen Sie? Witness for the Prosecution (1957)
Good evening, Sir Wilfrid. How did it go today?Guten Abend, Sir Wilfrid! Witness for the Prosecution (1957)
It'll all be over by the afternoon, and the boat train doesn't go until 9.40.Ich habe einen Prozess. Aber wir fahren erst morgen Abend. Witness for the Prosecution (1957)
So will I see you tonight?Klappt das heute Abend? L'étrange Monsieur Steve (1957)
I'd have loved to, but tonight... I agreed to go out with Steve.Ich würde ja gerne, aber heute Abend wollte ich mit Steve ausgehen. L'étrange Monsieur Steve (1957)
- Hello, Georges.- Guten Abend. L'étrange Monsieur Steve (1957)
But I'll have to invite you soon.Aber eines Abends will ich Sie einladen. L'étrange Monsieur Steve (1957)
The evening in store frightens me rather.Der Abend macht mir etwas Angst. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Maybe you're busy this evening.Ihr Abend ist verloren. L'étrange Monsieur Steve (1957)
I'd rather not think about him tonight.Heute Abend will ich nicht an ihn denken. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Especially tonight.Heute Abend ganz besonders. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Here we are. Thank you for a delightful evening.Danke für den schönen Abend. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Soon you'll be saying "good evening"!Bald grüßen Sie mich mit "Guten Abend". L'étrange Monsieur Steve (1957)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABEND AE1 B EH0 N D
ABEND AH0 B EH1 N D
ABENDROTH AE1 B IH0 N D R AO0 TH
BRABENDER B R AE1 B EH0 N D ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Abend(n) |der, pl. Abende| เวลาเย็น
abend(adv) ตอนเย็น
Feierabend machenเลิกงาน, See also: mit der Arbeit aufhören
Guten Abend!(phrase) สวัสดี (ใช้พูดตอนเย็น) อาจพูดสั้นๆว่า Abend!
Abendessen(n) |das, pl. Abendessen| อาหารเย็น, ข้าวเย็น
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา
wohlhabend(adj) ที่เจริญรุ่งเรือง, ที่ร่ำรวย เช่น die wohlhabenden Staaten ประเทศที่เจริญแล้ว

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
wohlhabend { adj }(adj) มั่งคั่ง, ร่ำรวย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abend { m } | Abende { pl } | am Abendevening | evenings | in the evening [Add to Longdo]
Abendandacht { f }Evening prayer [Add to Longdo]
Abendandacht { f }evensong [Add to Longdo]
Abendanzug { m }dinner dress; evening suit; dress suit [Add to Longdo]
Abendbrot { n }; Abendessen { n } | Abendessen { pl } | Abendbrot essensupper; evening meal | suppers | to have (one's) supper; to have one's evening meal [Add to Longdo]
Abendbrot essen; zu Abend essento have tea [ Sc. ] [Add to Longdo]
Abenddämmerung { f } | Abenddämmerungen { pl }dusk | dusks [Add to Longdo]
Abenddämmerung { f }; Zwielichttwilight [Add to Longdo]
Abendessen { n }dinner [Add to Longdo]
Abendgarderobe { f }; Abendkleid { n }evening dress [Add to Longdo]
Abendglocke { f } | Abendglocken { pl }curfew | curfews [Add to Longdo]
Abendgottesdienst { m } [ relig. ]evening service [Add to Longdo]
Abendhimmel { n }sunset sky [Add to Longdo]
Abendkleid { n }gown [Add to Longdo]
Abendkleid { n } | Abendkleider { pl }evening dress | evening dresses [Add to Longdo]
Abendkleidung { f }evening wear [Add to Longdo]
Abendkurs { m } | Abendkurse { pl }evening class | evening classes [Add to Longdo]
Abendland { n }; Westen { m }occident [Add to Longdo]
Abendmahl { n } [ relig. ] | das Abendmahl empfangen (reichen) | das Abendmahl empfangen(Holy) Communion; the Lord's Supper | to receive (administer) Holy Communion | to commune [ Am. ] [Add to Longdo]
Abendmahlsgottesdienst { m } [ relig. ]Communion service [Add to Longdo]
Abendmahlswein { m } [ relig. ]Communion wine [Add to Longdo]
Abendmesse { f }; Abendgottesdienst { m } [ relig. ]evening mass [Add to Longdo]
Abendprogramm { n } (TV, Radio)evening programmes [Add to Longdo]
Abendrot { n }; Sonnenuntergang { m }sunset [Add to Longdo]
Abendröte { f }afterglows [Add to Longdo]
Abendschule { f }evening classes; night school [Add to Longdo]
Abendsonne { f }setting sun [Add to Longdo]
Abendstern { m }evening star [Add to Longdo]
Abendstille { f }quiet of the evening [Add to Longdo]
Abendstunde { f }evening hour [Add to Longdo]
Abendunterricht { m } | Abendunterricht besuchennight school | to attend evening classes [Add to Longdo]
Abendverkauf { m }late opening [Add to Longdo]
Abendvorstellung { f }evening performance [Add to Longdo]
Abendwind { m }evening breeze [Add to Longdo]
Abendzeit { f }evening [Add to Longdo]
Abendzeitung { f }evening paper; evening newspaper [Add to Longdo]
Dienst habend; Dienst tuend [ mil. ]orderly [Add to Longdo]
Erfolg haben | Erfolg habend; folgendto have success; to succeed | having success; succeeding [Add to Longdo]
Erfolg habendprospering [Add to Longdo]
Feierabend { m }evening [Add to Longdo]
Feierabend machento finish (work); to knock off (work) [Add to Longdo]
Feierabend machento call it a day [Add to Longdo]
nach Feierabendafter work [Add to Longdo]
Festabend { m }festive evening [Add to Longdo]
Halloween { n }; Abend vor Allerheiligen (31. Oktober)Halloween (from Hallows Eve) [Add to Longdo]
Heiligabend { m }; Der Heilige Abend; Weihnachtsabend { m }Christmas Eve [Add to Longdo]
Kameradschaftsabend { m }social evening [Add to Longdo]
Lebensabend { m }evening of life [Add to Longdo]
Lebensabend { m } | Lebensabende { pl } | seinen Lebensabend verbringeneventide | evenings of life | to spend one's retirement; to spend one's remaining years [Add to Longdo]
Liederabend { m }; Matinee { f }song recital; lieder recital [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アベンド[abendo] (n) { comp } abnormal termination; abnormal end; ABEND [Add to Longdo]
サイアベンダゾール[saiabendazo-ru] (n) thiabendazole [Add to Longdo]
チアベンダゾール[chiabendazo-ru] (n) thiabendazole [Add to Longdo]
ラベンダー[rabenda-] (n) lavender [Add to Longdo]
ラベンダー色[ラベンダーいろ, rabenda-iro] (n) lavender [Add to Longdo]
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] (n) abnormal termination (e.g. of a program); ABnormal END; ABEND [Add to Longdo]
独立系ソフトウェアベンダ[どくりつけいソフトウェアベンダ, dokuritsukei sofutoueabenda] (n) { comp } independent software vendor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
独立系ソフトウェアベンダ[どくりつけいソフトウェアベンダ, dokuritsukei sofutoueabenda] independent software vendor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一夕[いっせき, isseki] ein Abend, eines Abends [Add to Longdo]
今夜[こんや, konya] heute_nacht, heute_abend [Add to Longdo]
今晩[こんばん, konban] heute_Abend [Add to Longdo]
土曜[どよう, doyou] Samstag, Sonnabend [Add to Longdo]
土曜日[どようび, doyoubi] Samstag, Sonnabend [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] Abend [Add to Longdo]
夕刊[ゆうかん, yuukan] Abendausgabe [Add to Longdo]
夕刻[ゆうこく, yuukoku] -Abend [Add to Longdo]
夕方[ゆうがた, yuugata] Abend [Add to Longdo]
夕日[ゆうひ, yuuhi] Abendsonne [Add to Longdo]
夕映え[ゆうばえ, yuubae] Abendroete [Add to Longdo]
夕暮れ[ゆうぐれ, yuugure] -Abend, Abenddaemmerung [Add to Longdo]
夕涼み[ゆうすずみ, yuusuzumi] abendliche_Kuehle, abendliche_Frische [Add to Longdo]
夕焼け[ゆうやけ, yuuyake] Abendrot [Add to Longdo]
夕霧[ゆうぎり, yuugiri] Abendnebel [Add to Longdo]
夕食[ゆうしょく, yuushoku] Abendessen [Add to Longdo]
夕飯[ゆうめし, yuumeshi] Abendessen [Add to Longdo]
夕飯[ゆうめし, yuumeshi] Abendessen [Add to Longdo]
夜学[やがく, yagaku] Abendkurs [Add to Longdo]
[よい, yoi] -Abend, frueher_Abend [Add to Longdo]
宵の口[よいのくち, yoinokuchi] frueher_Abend [Add to Longdo]
宵越し[よいごし, yoigoshi] vom_Abend_vorher (uebrig) [Add to Longdo]
富者[ふしゃ, fusha] Reicher, Wohlhabender [Add to Longdo]
富者[ふしゃ, fusha] Reicher, Wohlhabender [Add to Longdo]
春宵[しゅんしょう, shunshou] Fruehlingsabend [Add to Longdo]
[ばん, ban] ABEND, NACHT [Add to Longdo]
晩年[ばんねん, bannen] Lebensabend [Add to Longdo]
晩酌[ばんしゃく, banshaku] Abendtrunk [Add to Longdo]
晩鐘[ばんしょう, banshou] Abendglocke [Add to Longdo]
朝晩[あさばん, asaban] morgens_und_abends [Add to Longdo]
毎晩[まいばん, maiban] jeden_Abend [Add to Longdo]
泰西[たいせい, taisei] Abendland, Okzident, der_Westen [Add to Longdo]
泰西名画[たいせいめいが, taiseimeiga] abendlaendische_Malerei [Add to Longdo]
終日[しゅうじつ, shuujitsu] den_ganzen_Tag, von_morgens_bis_abends [Add to Longdo]
西洋[せいよう, seiyou] Abendland, Westen [Add to Longdo]
金持ち[かねもち, kanemochi] Reicher, Wohlhabender [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top