ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

資産管理

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -資産管理-, *資産管理*
Japanese-English: EDICT Dictionary
資産管理[しさんかんり, shisankanri] (n) asset management; asset management provision [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We finally got our meeting with the War Assets Administration in Washington.[JA] 軍用資産管理委員会と 会合の約束だ 月曜日の3時だ Tucker: The Man and His Dream (1988)
I'm his family lawyer, so I look after his personal financial matters which until recently, were in good shape.[JA] 彼のビジネスについては 私の仕事ではない 私は あの一家のための 弁護士で 資産管理などの 面倒を見ていた Ladies in Red (2008)
Hi. Eugene Provost, financial adviser.[JA] どうも、ユージンです、 資産管理をやってます Brewster's Millions (1985)
Asset management for high-income clients.[JA] 高所得の依頼人のための 資産管理 In Extremis (2013)
I mean, financially.[JA] つまり 資産管理だよ Pilot (2010)
Foreign Asset Control?[JA] 財務省? 海外資産管理局? Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Besides, you don't even have to meet the whale, just his rep, some asset manager.[JA] お前は大物にも 資産管理者に会う必要さえない Risk (2012)
What about John Rooney, asset manager?[JA] ジョン・ルーニーは 資産管理者か? One Percent (2013)
The asset manager, Brandon Boyd. He's a trader at a hedge fund.[JA] 資産管理者、ブランドンボイド ヘッジファンドのトレーダー In Extremis (2013)
Two of his portfolio managers had taken on a new client.[JA] 彼の上司の資産管理担当者が 新しい顧客を引き受けたんです Day 7: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2009)
Our department is working with the Office of Foreign Assets Control. - Have you heard of them?[JA] 俺達は外国資産管理局と捜査中だ 連中のことは知ってるな? The Sunshine State (2008)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
資産管理[しさんかんり, shisankanri] asset management provision [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top