ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

莴苣

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -莴苣-, *莴苣*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莴苣[wō jù, ㄨㄛ ㄐㄩˋ, / ] lettuce (Lactuca sativa), #52,269 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Ask her if she's got any lettuce.[CN] 跟她要莴苣 Doctor Dolittle (1998)
- Endives au gratin.[CN] 局莴苣 Amélie (2001)
Let me ask you, Raymond, is your lettuce wilting before it should?[CN] 你家的莴苣有没有提前就蔫了? Confronting the Attacker (2000)
I sure could've used that basket of lettuce. That blonde of mine...[CN] 我相信可以用莴苣 我那个黄色的 The Street with No Name (1948)
What's a pimple on a Polack's ass?[CN] - 我需要黑麦的做的火腿、莴苣、番茄三明治,Richie Flashdance (1983)
She likes the way he handles each endive like a precious object to be treated with care.[CN] 他拿莴苣像触摸稀世珍宝 带着敬意小心翼翼 Amélie (2001)
You're a good little housewife. Bread, lettuce...[CN] 你是个不错的家庭主妇,面包莴苣 The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)
-It's been a really long day. -I read her 'Rapunzel'.[CN] -我给她讲了莴苣(又名长发姑娘,格林童话) Father Knows Least (1997)
I'm having pastrami on white bread... with mayonnaise, tomatoes and lettuce.[CN] 我要白面包加五香烟燻牛肉... 加美乃滋,蕃茄和莴苣 Annie Hall (1977)
If you ask me to pick up lettuce, I find some excuse.[CN] 如果你要我去超市买点莴苣回来,我有理由推脱掉. Earthquake (1974)
I plug the hole with lettuce, tomatoes, onions, spices, our secret sauce, I cover the whole thing with a pickle.[CN] 洞里塞满莴苣、番茄、洋葱 香料和我们的秘密酱汁 然后用酸黄瓜盖起来 没有人会发现这失踪的小圈圈 Born on the Fourth of July (1989)
Two packets of spaghetti, 2 sallads, 4 veal steaks[CN] 两包意大利面 两个莴苣,四块小牛排 La Cérémonie (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top