ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

絶世

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -絶世-, *絶世*
Japanese-English: EDICT Dictionary
絶世[ぜっせい, zessei] (n,adj-no) peerless; unequaled; unequalled; matchless [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is true she is a rare beauty.確かに彼女は絶世の美人です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lay with the most beautiful women alive.[JA] 絶世の美女と寝た The Red Woman (2016)
The most beautiful I have ever seen.[JA] 絶世の美女だよ Red Tails (2012)
It was said she was a great beauty. I'm sure you will be, too.[JA] 絶世の美女だったと言われていた あなたもそうなるわ The Broken Man (2016)
I doubt it.[JA] 無理よ 私の母は絶世の美女じゃなかった The Broken Man (2016)
Is she a stunner?[JA] 絶世の美女か? We Bought a Zoo (2011)
Oh, she grew up to be the most beautiful woman and married a handsome lord and they have darling children and live in a castle by the sea.[JA] 彼女は絶世の美女に育ち 男前の領主と結婚し愛らしい子供をもうけ 海沿いのお城で暮らしている And Now His Watch Is Ended (2013)
She's a stunner.[JA] 彼女は、絶世の美女だ We Bought a Zoo (2011)
There. A vision of loveliness.[JA] ほら 絶世の美女の出来上がり Van Helsing: The London Assignment (2004)
My cousin Alanna was the most beautiful girl I'd ever seen.[JA] 私のいとこのアラーナは 絶世の美人よ And Now His Watch Is Ended (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top