ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

瑰丽

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瑰丽-, *瑰丽*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瑰丽[guī lì, ㄍㄨㄟ ㄌㄧˋ, / ] elegant; magnificent; exceptionally beautiful, #32,576 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Saturn is unique among the planets in that it has this gorgeous ring system.[CN] 土星那瑰丽的行星环虽是一枝独秀 Planets (2010)
As the cave team explore deeper, each chamber reveals ice crystals more strange and spectacular than the last.[CN] 冰洞组向深处探索 这些冰室里的冰晶 一个比一个奇异瑰丽 To the Ends of the Earth (2011)
"The wonder house, comma,[CN] 这座瑰丽的王宫,逗号 The English Patient (1996)
Of the Sistine Chapel's cieilin'[CN] 偷去西斯廷瑰丽的穹顶 Of the Sistine Chapel's c: eilin' The Pirate Fairy (2014)
It was during one of those sunsets that my father's idea of the whole being greater than the sum of its parts moved from my head to my heart.[CN] 在如此瑰丽的景象中 我终于慢慢有所领悟 爸爸所说的整体胜于全部 Flipped (2010)
It's perfect.[CN] 瑰丽无比 The Truman Show (1998)
Miraculous between life and death.[CN] 有很瑰丽的景象 The Passage (2006)
It says that Flutterfield was built on a magnificent and exquisite garden.[CN] 上面说翩翩原野建立在瑰丽优美的花园上 Barbie Mariposa and the Fairy Princess (2013)
C'est magnifique.[CN] 太瑰丽 Around the World in 80 Days (2004)
How glorious.[CN] 多么瑰丽 The Whales of August (1987)
Of the Sistine Chapel's cieilin'[CN] 偷去西斯廷瑰丽的穹顶 Of the Sistine Chapel's ceilin' The Pirate Fairy (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top