ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

犬歯

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -犬歯-, *犬歯*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
犬歯[けんし, kenshi] (n) เขี้ยวสุนัข

Japanese-English: EDICT Dictionary
犬歯[けんし, kenshi] (n,adj-no) (See 糸切り歯) eyetooth; cuspid; canine (tooth); dogtooth [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I snapped the thread on my canine.プチッ、と糸を犬歯で噛み切った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, tigers have special sensors in the front of their two-inch canines.[JA] 虎は2インチの犬歯の前に 特別なセンサーを持っているの We Bought a Zoo (2011)
There's something lodged between the left maxillary lateral incisor and the canine.[JA] 左上顎側の切歯と 犬歯の間に 何かが挟まってて The Cold in the Case (2014)
I feel different. That was a huge explosion. Three bombs, maybe more.[JA] 犬歯の間に 何かが挟まってて Bones (2005)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
犬歯[けんし, kenshi] Eckzahn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top