ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

消費税

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -消費税-, *消費税*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Japanese-Thai: Longdo Dictionary
消費税[しょうひぜい, shouhizei] (n) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าแปลตามความหมายของคำ จะแปลว่า ภาษีบริโภค)

Japanese-English: EDICT Dictionary
消費税[しょうひぜい, shouhizei] (n) consumption tax (incl. sales tax, VAT, excise duty, etc.); (P) [Add to Longdo]
消費税[しょうひぜいりつ, shouhizeiritsu] (n) consumption tax rate; sales tax rate; VAT rate [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.ほとんどの物やサービスの購入に対しては5%の消費税がかかる。
The price doesn't include consumption tax.価格には消費税は含まれていません。
In general people were against the consumption tax.概して人々は消費税に反対だった。
The reduced price of luxury goods is just window dressing to make the new consumption tax look better.高額品の値下げなどときれいごとをいっても、結局のところ新消費税への風当たりを和らげる口実にすぎない。
Many of us are hostile to the consumption tax.私たちの多くは消費税に反対である。
The consumption tax is now 5 percent in Japan.消費税は日本では今5パーセントです。
Will the government raise the consumption tax soon?政府は近々、消費税を引き上げるつもりなのかしら。 [ F ]
Many consumers rose up against the consumption tax.多くの消費者は消費税反対に立ち上がった。
The price includes the consumption tax.値段には消費税を含みます。
A 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.日本では、ほとんどの物やサービスに5%の消費税がかけられる。

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top