ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

数秒

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -数秒-, *数秒*
Japanese-English: EDICT Dictionary
数秒[すうびょう, suubyou] (n) several seconds [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He waited for several seconds and opened the door.彼は数秒待ち、それからドアを開けた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can take the pulse of the nation, everyone in the world in seconds on any subject.[JA] 私たちは国家の脈をとることができる 世界の誰もがどんな問題でも数秒 The Circle (2017)
The heavyweight champion is taking the mandatory eight count and Foreman is as poised as can be![CN] 裁判在给拳王数秒 The heavyweight champion is taking the mandatory eight count 福尔曼真够狠毒! and Foreman is as poised as can be! When We Were Kings (1996)
Or maybe just a few seconds with the arm from a rogue military android.[JA] ほんの数秒、攻撃を受けた、 軍のアンドロイドの アームとか。 Bizarro (2016)
- Nancy, I gotta do it the same way I did for Ron.[CN] 南茜 我得按给罗恩数秒的同样办法数 Evils of the Night (1985)
Count, sucker, and pull the ring.[CN] 数秒 笨蛋 然后拉环 Dead Reckoning (1947)
He is down for the count, and he is not getting up. - Four, five, six...[CN] 裁判在数秒,他起不来了 The Hurricane (1999)
And then I abandoned it with seconds left to spare.[JA] 数秒我慢すれば 合格したのに... Go (2015)
Seconds.[JA] 数秒だった Midnight Special (2016)
Start your stopwatch, coach.[CN] 开始数秒 教练 The Prowler (1981)
Imagine our rehabilitated prisoners being put to use by providing years worth of scientific research within seconds.[JA] 「想像してみてください 何年もかかる」 「科学実験の結果が 僅か数秒で」 「得られることになります」 Alien Arrival (2016)
Seconds.[JA] 数秒だぞ Go (2015)
Produces a venom that's invariably fatal in seconds.[CN] 他的毒液可在数秒内致人于死 Octopussy (1983)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
数秒[すうびょう, suubyou] einige_Sekunden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top