ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

屁理屈

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -屁理屈-, *屁理屈*
Japanese-English: EDICT Dictionary
屁理屈[へりくつ, herikutsu] (n) sophism; quibble; hair-splitting; argument for argument's sake; cavil; frivolous objections [Add to Longdo]
屁理屈[へりくつや, herikutsuya] (n) sophist; quibbler [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All you do is string together a bunch of farfetched ideas. I can't understand a word of it.屁理屈ばかり並べて、お前の言ってること全然筋が通ってないよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you want to go against the people, if you want to restore the monarchy...[JA] 帝政復活を 望むなら 屁理屈 Tikhiy Don (1957)
Nit-picking! Hair-splitting![JA] (雨宮) あんなの屁理屈よ 揚げ足とってるだけじゃない Hero (2007)
- Yeah, well, jokes and crappy theories.[JA] - ジョークに屁理屈 The Boys Are Back (2009)
That insane theory is the only reason I'm still alive?[JA] そんな屁理屈のお陰で ボクたちは生きていられたのか? The Hangover Part III (2013)
What degrees?[JA] 屁理屈を言うな The Mirror (1975)
If you want to go against the people, if you want to restore the monarchy...[JA] 帝政復活を 望むなら 屁理屈 Tikhiy Don II (1958)
Don't get technical with me.[JA] 屁理屈ばかり言うな Star Wars: A New Hope (1977)
Fuck that. You're talking about some seriously messed-up shit.[JA] クソ屁理屈だよ Nightcrawler (2014)
It isn't exactly a round number, but then I was never one to quibble.[JA] 必ずしも切りのいい数じゃない そうは言っても 屁理屈は1度も言ってない Wild Card (2015)
You know what, you are a tight-assed, critical, sexist drunk.[JA] 屁理屈言いで、スケベの酔っぱらい... Youth in Revolt (2009)
I hate you thinking you've won with all your ridiculous psychobabble.[JA] 屁理屈で 勝ったと思われたくない Pilot (2014)
So give me a break![JA] ! 屁理屈 言わない! Annabelle Hooper and the Ghosts of Nantucket (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top