ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

尾行

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尾行-, *尾行*
Japanese-English: EDICT Dictionary
尾行[びこう, bikou] (n,vs) shadow; tail; follow; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In 200 meters, make a right.[JA] 200メートル離れて尾行しろ Jason Bourne (2016)
We could track him, watch him for a while, get to know more.[JA] 尾行して様子をみよう もっとさぐるんだ The Next World (2016)
Finch, I know why the doctor's stalking Benton.[CN] 芬奇 我知道为什么医生在尾行本顿了 Cura Te Ipsum (2011)
I I am technically following you, but not in a stalker way just as a professional...[JA] 尾行したけど ストーカーとは違う Once Upon a Time in Venice (2017)
"Shadowing?"[CN] - "尾行"? Following (1998)
She's stalking him.[CN] 是医生在尾行 Cura Te Ipsum (2011)
strictly professional.[JA] 職務として プロとしての尾行 Once Upon a Time in Venice (2017)
Are you following me now?[JA] 私を尾行してたの? Solitude (2016)
No, follow him.[JA] いや 尾行して King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Delivery order, Mr. Mizoguchi.[CN] 可搭载Fafner 能够在海面 海里航行的巨大 潜水要塞军舰 由西尾行美带领的团队设计 开发而成 Fafner in the Azure: Heaven and Earth (2010)
And that's when I started shadowing.[CN] 从那时起 我开始了尾行 Following (1998)
Did you find the guy you were stalking?[CN] 尾行到你的梦中情人了吗? Scott Pilgrim vs. the World (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
尾行[びこう, bikou] beschatten, jemanden_beschatten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top