ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

対比

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -対比-, *対比*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
対比[たいひ, taihi] (n ) การเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
対比[たいひ, taihi] (n,vs) contrast; comparison; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The contrast between the sky and the mountain is striking.空と山の対比が鮮烈だ。
I am often contrasted with my brother.私はよく兄と対比される。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The juxtaposition is awesome. That's great.[JA] 対比が素晴らしい 良い出来だよ The Roommate (2011)
All right, let's cross-reference that with all of Shaw's military targets.[JA] "ショーの軍事目標と リストを対比させろ" Fast & Furious 6 (2013)
I read somewhere that babies like contrast.[JA] 赤ん坊は対比が好きらしい The Hollars (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
対比[たいひ, taihi] Gegensatz, Kontrast, Vergleich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top