ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

对阵

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -对阵-, *对阵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对阵[duì zhèn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄣˋ, / ] poised for battle; to square up for a fight, #7,065 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've been playing us off against each other, haven't you?[CN] 你一直在挑拨我们对阵,是吗? From Russia with Love (1963)
Where will you cope with the champion?[CN] 你会在哪里对阵冠军? Champion (1949)
Jerry Sykes is fighting Danny Hawkins![CN] 杰瑞・赛克斯对阵丹尼・霍金斯! Moonrise (1948)
When you are faced with Johnny Dunne?[CN] 什么时候对阵 Johnny Dunne? Champion (1949)
- Do you think you can with it?[CN] - 你认为你会对阵? Champion (1949)
Inform Jinnai... just inform him...[CN] 对阵内... 只是对他说... Harakiri (1962)
Yes, I deal with Romero, a pretty good.[CN] 是的,我对阵 Romero,一个很强大的对手 Champion (1949)
This was a short bout.[CN] 这次对阵是一个很短的回合 Champion (1949)
If we win it, you'll face New York to Johnny Dunne.[CN] 如果我们赢了这场,你将会去纽约对阵 Johnny Dunne. Champion (1949)
Who will be the next fight?[CN] 下一次对阵谁? Champion (1949)
What kind of a snap was that?[CN] 这叫什么对阵开球? MASH (1970)
On Sunday, August 13, 1961... the eyes of America were on the nation's capital... where Roger Maris was hitting home runs number 44 and 45... against the Senators.[CN] 1961年8月13日,周日 全美国的目光都聚焦在首都 罗杰·马里斯在对阵华盛顿参议员队 的比赛中打出了职业生涯 One, Two, Three (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top