ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大晦日

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大晦日-, *大晦日*
Japanese-English: EDICT Dictionary
大晦日(P);大みそか[おおみそか, oomisoka] (n-t) New Year's Eve; December 31st; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Tom took heart and, sure enough, on New Year's Eve he was able to hobble along to a party.トムは元気を取り戻した。そして、やっぱり、大晦日にはびっこを引きながらもパーティーに参加できた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to take down the New Year show.[JA] 大晦日のプログラムを書いとく The Fabulous Baker Boys (1989)
And it's not because I'm lonely, and it's not because it's New Year's Eve.[JA] これは俺が寂しいとか、大晦日のせいじゃないよ。 When Harry Met Sally... (1989)
New Year's Eve[JA] 大晦日 A Love of a Lifetime (2007)
They weren't crying on New Year's Eve.[JA] 大晦日の夜は 失望してなかったわ The Fabulous Baker Boys (1989)
"who endured a string of tragedies "starting with the death of his beloved son will,[JA] 彼は1920年の大晦日に亡くなった最愛の息子、 ウィルの死から始まる Self Made Man (2008)
I never kissed my wife on New Year's Eve.[JA] 大晦日のキスをした事がない The Fabulous Baker Boys (1989)
The next New Year's Eve, if neither one of us is with anybody, you got a date.[JA] もし来年の大晦日にどっちもひとりだったら、 またデートしよう。 When Harry Met Sally... (1989)
New year's eve,1920.[JA] 1920年の大晦日 Self Made Man (2008)
Famous new year's eve speakeasy fire[JA] 禁酒法時代のモグリ酒場での 有名な大晦日パーティの火事だよ Self Made Man (2008)
And here we are, once again, the 16th annual New Year's Rockin' Eve, coming to you live from the ...[JA] さて第16回ロック 大晦日をライブで お届け致します... When Harry Met Sally... (1989)
Vietnamese Lunar New Year's Eve.[JA] ベトナム暦の大晦日 Full Metal Jacket (1987)
I know it's New Year's Eve.[JA] 今日は大晦日で、 When Harry Met Sally... (1989)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大晦日[おおみそか, oomisoka] Silvester [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top