ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -坋-, *坋*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèn, ㄈㄣˋ, ] dust, earth; a bank of earth; to dig; to bring together, #509,704 [Add to Longdo]
[fèn lì, ㄈㄣˋ ㄌㄧˋ, ] silt [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Astronauts from Krypton who were lost in space for decades.[CN] 賵陎懂腔迻瑤埜ㄛ婓迻紺笢譎囮賸撓爛﹝ All-Star Superman (2011)
In the 20th century there was a huge effort, lasting decades, to measure the time it takes for each radioactive element to transmute into another element.[CN] 20岍槨衄跺操湮腔傖憩 婓撓爛爵 In the 20th century there was a huge effort, lasting decades, 聆講藩笱溫扞俶啋匼蛌曹傖鍚珨笱啋匼垀蚚腔奀潔綴 to measure the time it takes for each radioactive element to transmute into another element. The Clean Room (2014)
He still thinks he came from an egg.[CN] 扂賸坻媼爛陛 Kung Fu Panda 3 (2016)
Sixteen months ago, I, Robert Capa, and a crew of seven left Earth frozen in a solar winter.[CN] 鞠跺堎ヶㄛ扂縐啡迵ほ靡摒埜... 植毞漁華雲腔華⑩... Sunshine (2007)
"Who am I?"[CN] 拫實崠婓珨跺刓韌爵湖釴淕淕爛 硐峈讀珨跺恀枙 Kung Fu Panda 3 (2016)
Eventually. After you master teaching.[CN] 垀眕扂珋婓猁梑跺刓韌渭奻爛鎘 Kung Fu Panda 3 (2016)
The only entrance to the village is here.[CN] 蛁砩泭賸 秪峈扂祥褫夔笭葩蔡嗣梢 Kung Fu Panda 3 (2016)
Dad, look at this![CN] 鼠栺湮呇腔趼殢 徹拸杅耋傑藷 Kung Fu Panda 3 (2016)
... decidingbetweena$ 20soccerball and a $22 soccer ball.[CN] 遜婓砑善菁猁鎗媼輸 遜岆媼媼輸腔逋⑩ The Happy Wanderer (2000)
- Last week were in the 50s, today you were at 82.[CN] 奻笚拻撓萸ㄛ踏毞82萸 The Contender (2000)
Seriously?[CN] 扂欱賸陝惘媼爛符豢咂坻 坻祥岆扂忒腔 Kung Fu Panda 3 (2016)
We need a chi master.[CN] 扂祫屾遜猁婓刓韌爵党褻 Kung Fu Panda 3 (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top