ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

古狸

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -古狸-, *古狸*
Japanese-English: EDICT Dictionary
古狸[ふるだぬき, furudanuki] (n) old badger; veteran; oldtimer; schemer; old fox [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is a child of the old one![JA] 古狸の子供だ! Noah (2014)
A child of the old one?[JA] 古狸の子供か? Noah (2014)
You wily old fox! Give it back to me Come get it yourself[JA] 古狸が 返してよ The Crossing 2 (2015)
How is the old rascal?[JA] あの古狸はどうしてる? The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- The old face.[JA] - 古狸 A Horse of a Different Color (2011)
Sometimes it takes an old dog to teach you the new tricks.[JA] 古狸の方が 新しい考えを持つ場合もある Fast (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top