ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

半端

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -半端-, *半端*
Japanese-English: EDICT Dictionary
半端[はんぱ, hanpa] (adj-na,n) remnant; fragment; incomplete set; fraction; odd sum; incompleteness; (P) [Add to Longdo]
半端仕事[はんぱしごと, hanpashigoto] (n) odd job [Add to Longdo]
半端[はんぱもの, hanpamono] (n) blockhead [Add to Longdo]
半端[はんぱもの, hanpamono] (n) odds and ends [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Jack of all trades, and master of none.何でも屋は何でも中途半端
Don't do anything by halves.何事も中途半端にするな。
Fire cannot be prevented by half measures.火事は中途半端なやり方では防げない。
You shouldn't do things by halves.君は物事を中途半端にしてはいけないよ。 [M]
Don't leave your work unfinished.仕事は中途半端なままにしてはいけない。
Don't leave your work half finished.仕事を中途半端で辞めてはいけない。
Don't leave your work half done.仕事を中途半端にするな。
I'll never do anything by halves.私は決して何事も中途半端にはしないつもりだ。
I don't like to leave things up in the air.中途半端なことはしたくない。
You may as well not do it at all than do it imperfectly.中途半端にやるくらいなら、やらない方がましだ。
I only ride a bicycle at odd times.半端な時間に自転車に乗るだけだ。
Never do things by halves.物事は中途半端にするな。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll fill your head with doubletalk, half-baked philosophy and confuse you.[JA] 聞かされるのは、でたらめ話 半端な哲学で あなたを混乱させるでしょう Flesh and Bone (2004)
I'm not the type to settle, you know?[JA] 私は中途半端じゃない。 The Harvest (1997)
And if you stay here with some half-baked plan, she's gonna try and kill you.[JA] もしお前が中途半端に 行動するなら 彼女は思えも殺しかねない VS. (2009)
Do you really believe, Podtyolkov, that the Don will follow you, an illiterate Cossack?[JA] 中途半端なコサックに 従う者があると思うのか? あるとすれば家を捨てた 分別の舞い者達だけだ Tikhiy Don II (1958)
I've never seen such a half-baked ending.[JA] こんな中途半端な ラストシーン 聞いたことねえよ The Magic Hour (2008)
Okay. It's what I like to think of as a glass-half-full situation.[JA] 中途半端な環境だけど きっとうまくやれるわ Case 39 (2009)
Come on, Cesar! If you're gonna be stupid, be all the way stupid![JA] セイザー 半端なバカになるな One Eight Seven (1997)
A woman of your stature can't just sloppily jot down...[JA] せっかくの才能を 中途半端には終わらせたくない... Brainstorm (1983)
I stopped halfway...[JA] あん時も中途半端に終わっちまったよなー We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
Her vocabulary leaves something to be desired.[JA] - 語彙力も中途半端だし - Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Do you really believe, Podtyolkov, that the Don will follow you, an illiterate Cossack?[JA] 中途半端なコサックに 従う者があると思うのか? あるとすれば家を捨てた 分別の舞い者達だけだ Tikhiy Don (1957)
Your metaphysical nonsense, which, to be fair, actually appeals to the half-educated dullards that make up most of human society, but which, I hasten to add, no rational, intelligent, free-thinking human being truly believes.[JA] 君の抽象的でくだらない考えは... 良く言っても、半端な教育を 受けたマヌケの... 人間社会の大部分には受けるだろう だけど、付け加えておくけど... Six Degrees of Separation (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top