ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -匁-, *匁*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *匁*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひゃくもんめ;ひゃくめ(ik), hyakumonme ; hyakume (ik)] (n) (arch) (See 百目) 375 grams (100 monme) [Add to Longdo]
[もんめ, monme] (n) unit of weight, approx. 3.75 g [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もんめ, monme] (Gewichteinheit, ca. 3,75 g) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top