ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剐-, *剐*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[剐, guǎ, ㄍㄨㄚˇ] to cut; to sever flesh from bone
Radical: Decomposition: 呙 (guō ㄍㄨㄛ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife,  Rank: 4,794

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǎ, ㄍㄨㄚˇ, / ] cut off the flesh as punishment, #28,834 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you don't move, I'm gonna have to split you from here to there.[CN] 要是你再不让开 我就给你千刀万 Robin and Marian (1976)
Or we'll slice your veins![CN] 要不然就将你千刀万 Marketa Lazarová (1967)
Fuck you! Just do me quick.[CN] 妈的,要杀要少废话 Eraser (1996)
Threats don't mean a fart to me![CN] ...简直是放屁! 要杀要随便你吧 Kagemusha (1980)
- I'll cut him. I got a blade.[CN] 我要了他,我有一把刀 Snatch (2000)
I'll carve you yet, you peasant bastard.[CN] 我会把你千刀万的,老粗 Robin and Marian (1976)
I'll bloody find them and I'll bloody kill him![CN] 我一定会找到他们的 找到他后我要把他千刀万 The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
I would stab him 78 times with a butcher knife![CN] 我会把他千刀万 Primal Fear (1996)
You know the Chinese death of a thousand cuts?[CN] 你知道中国酷刑千刀 Cape Fear (1962)
But you're not for hanging. You're for cutting up.[CN] 我不要吊死你 我要把你千刀万 Robin and Marian (1976)
Shumann's plane just brushed the field pylon[CN] 舒曼的飞机刚刚蹭了地面标塔! The Tarnished Angels (1957)
Piece by piece.[CN] 千刀万 The Patriot (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top