ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

出庫

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -出庫-, *出庫*
Japanese-English: EDICT Dictionary
出庫[しゅっこ, shukko] (n,vs) (1) (See 入庫・1) delivery from a storehouse; shipping; (2) (See 入庫・2) leaving a garage; leaving the depot [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're going to start packing it with trains... five trains deep.[JA] 先行の東陽線を ところてん式に 押し出して基地に入れる 引き込み線と入出庫線を 5本分あけさせろ Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
And it left just after she was taken.[JA] しかも 直後に出庫しています The Hour of Death (2012)
Everything here is on the time clock. Written record going in and out.[JA] 全て時間を記録する 入庫も出庫 Hollow Triumph (1948)
I've gone over and over it, and it comes back to Cunar's position when he was hit.[CN] 我考慮了各種可能性 推敲出庫納被撞擊時的姿勢 Room of Death (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top