ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

主体性

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -主体性-, *主体性*
Japanese-English: EDICT Dictionary
主体性[しゅたいせい, shutaisei] (n) independence; individuality [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A student should not lose sight of his own identity.学生は自分の主体性を見失ってはならない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you follow inter-subjectivity to itsNnatural end aren't you asking who's the patientNand who's the doctor?[CN] 自始至终,都循着互为主体性去走 不就是在问谁是病人? 谁是医生? Basic Instinct 2 (2006)
There is always in our subjectivity, - in the way we experience ourselves - a minimum of hysteria.[CN] 我们的主体性里存在着 我们体验自我的方式中存在着 一种最低限度的歇斯底里 The Pervert's Guide to Ideology (2012)
Descartes had in mind when he redefined the concepts of subject and subjectivity.[CN] 笛卡尔重新定义主体... 以及主体性概念 The Disappearance of Eleanor Rigby: Him (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top