ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

フィンガー

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -フィンガー-, *フィンガー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
フィンガー[, finga-] (n) finger [Add to Longdo]
フィンガージョイント[, finga-jointo] (n) finger joint [Add to Longdo]
フィンガープリント[, finga-purinto] (n) fingerprint [Add to Longdo]
フィンガーペインティング[, finga-peinteingu] (n) finger painting [Add to Longdo]
フィンガーボード[, finga-bo-do] (n) fingerboard [Add to Longdo]
フィンガーボール[, finga-bo-ru] (n) finger bowl [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, the Butterfingers in the vending machine rock.[JA] 自販機に売ってるバターフィンガーでいいかな? Love Don't Cost a Thing (2003)
-What are the Finger Lakes?[JA] フィンガー湖水群 Groundhog Day (1993)
When I was a child I was very small and I come from a little spit of land called The Fingers, so you see, it's an exceedingly clever nickname.[JA] 幼い頃、私は とても体が小さく そして"フィンガーズ"と呼ばれる 小さな岬で生まれました ...そう、だから... Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
What are the Finger Lakes?[JA] フィンガー湖水群 Groundhog Day (1993)
- Why do they call you Littlefinger?[JA] - なぜあなたはリトルフィンガーと呼ばれるの? Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Littlefinger's right.[JA] リトルフィンガーは正しい Lord Snow (2011)
Gods be good, you nearly killed poor Littlefinger yesterday.[JA] 何を言ってるの 昨日、あなた リトルフィンガーを殺しそうだったじゃない Lord Snow (2011)
Fiddlesworth, sir.[JA] ロングフィンガーズです Shrek the Third (2007)
You were right.[JA] お前は正しかった ヴァリー、リトルフィンガー You Win or You Die (2011)
Santo "Three Fingers". Remember the rat that wouldn't shut up?[JA] サント"スリー・フィンガーズ" 口うるさかったの覚えてるか? The Whole Ten Yards (2004)
Such a shame, Littlefinger.[JA] 残念だったな、リトルフィンガー The Wolf and the Lion (2011)
Tequila. Couple of fingers.[JA] テキーラ ツー・フィンガー Cloud Atlas (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フィンガー[ふぃんがー, finga-] finger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top