ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ビル

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ビル-, *ビル*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
ビル[biru] (n) (1) (abbr) (See ビルディング) building; (2) bill; (P) #1,202 [Add to Longdo]
ビルディング[birudeingu] (n) building; (P) #12,650 [Add to Longdo]
ビルゲイツ[birugeitsu] (n) { comp } William H. Gates [Add to Longdo]
ビル[biruji] (n) bilge [Add to Longdo]
ビルジキール[birujiki-ru] (n) bilge-keel [Add to Longdo]
ビルジャック[birujakku] (n) (abbr) building highjack (hostage situation) [Add to Longdo]
ビルゼン[biruzen] (n) virgin (esp. the Virgin Mary) (por [Add to Longdo]
ビルダ;ビルダー[biruda ; biruda-] (n) builder [Add to Longdo]
ビルダーリング[biruda-ringu] (n) buildering [Add to Longdo]
ビルディングオートメーション[birudeinguo-tome-shon] (n) building automation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Was Bill in Japan?" "Yes, he was."ビルは日本にいましたか」「はい、いました」
All of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.30階建の超高層ビルが突然爆発炎上した。
You see a tall building over there.あそこに高いビルが見えますね。
Can you see the big white building over there?あそこに大きな白いビルが見えるでしょう。
High-rises are going up all over the place.あたり一帯に超高層ビルが建っています。
That gray building?あの灰色のビルですか。
No man lives in the building.あのビルには誰も住んでいない。
It's next to that building.あのビルのとなりです。
It's on the first floor of that building.あのビルの一階にあります。
The view from the top of that building was magnificent.あのビルの屋上からの展望はすばらしかった。
There's a great view from the rooftop of that building. Want to go see?あのビルの屋上から見る夜景はきれいなのよ。見に行かない? [ F ]
The owner of that building is living on the 5th floor of this building.あのビルの持ち主はこのビルの5階に住んでいる。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After flying over Uganda we have now landed in Congo somewhere between Bhuta and Stanville.[JP] ウガンダ上空を飛行した後、 今、我々はコンゴに到着。 ブーダンとスタンビルの間のどこかで Live for Life (1967)
The medical building over there. He's a doctor and I'm a dentist.[JP] 医療ビルです 彼も医者で 私は歯科医 Hollow Triumph (1948)
- Bill.[JP] - ビル Wild Bill (2011)
Bill![JP] ビル Get the Gringo (2012)
Seems to control two high-rise apartment buildings, the elevator systems, the electrical... I mean, who could do that?[JP] 高層ビル2つのエレベータや 電気系統を扱えるとはー Someone's Watching Me! (1978)
Bill![JP] ビル Non-Stop (2014)
It's a rush order, some books that[JP] 至急扱いだ 医療ビルに届ける Hollow Triumph (1948)
Bilbo.[JP] ビル The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
¥Ó¥ë Biru?[CN] ビル Lost in Translation (2003)
But it's the kind of a thing you come across only once in a lifetime.[JP] ビルの3フロア借りてる 大物さ Too Late for Tears (1949)
Go around behind the building.[JP] ビルの反対側へ回って Purple Noon (1960)
- Hey, is that the Woolworth Building?[JP] ウールワース・ビル 12 Angry Men (1957)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top