ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

キロ

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -キロ-, *キロ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
キロ[, kiro] (pref) (1) kilo- (fre [Add to Longdo]
キロアンペア[, kiroanpea] (n) kiloampere [Add to Longdo]
キロカロリー[, kirokarori-] (n) kilocalorie [Add to Longdo]
キログラムカロリー[, kiroguramukarori-] (n) kilogram calorie [Add to Longdo]
キログラム原器[キログラムげんき, kiroguramu genki] (n) prototype kilogram [Add to Longdo]
キログラム重[キログラムじゅう, kiroguramu juu] (n) kilogram-weight; kilogramme-weight [Add to Longdo]
キロトン[, kiroton] (n) kiloton [Add to Longdo]
キロバイト[, kirobaito] (n) {comp} kilobyte; kB [Add to Longdo]
キロビット[, kirobitto] (n) {comp} kilobit [Add to Longdo]
キロヘルツ[, kiroherutsu] (n) {comp} kilohertz; kHz [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Hikari runs at a speed of 200 kilometres an hour.「ひかり」は時速200キロで走る。
Two hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.250キロというのは相撲取りとしても並外れた体重だ。
They got out of the bus and walked two kilometres in the hot sun.2人はバスを降りて、暑い日差しの中を2キロ歩きました。
A good specimen might weigh up to a kilo.いいものになると1キロにもなるものがありますよ。
A gas station is one kilometer ahead.ガソリンスタンドは1キロ先にあります。
There is a village about three kilometers up the river from here.ここから3キロほど川上に村が1つある。
The post office is a good five kilometers away from here.ここから郵便局はゆうに5キロあります。
The post office is a good five kilometers away from here.ここから郵便局まではゆうに5キロあります。
This bag is 4 kilograms overweight.このバッグは4キロの重量オーバーです。
In the last typhoon, the wind blew at over 200 kilometers per hour!この間の台風で、時速200キロの風が吹きました。
This car is going 60km an hour.この車は時速60キロで走っている。
There is a bridge about one kilometer up this river.この川の1キロほど上に橋がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Three km west of LD.[JA] 三キロ西LDの。 Kong: Skull Island (2017)
What's all this bullshit Being for last 2000 fucking miles?[JA] ここまでの2000マイル(3200キロ)は何だったんだ? Logan (2017)
Don't know. Maybe...120.[JA] たぶん55キロくらい Hostiles and Calamities (2017)
Stay on this road for four kilometers.[JA] この道にとどまる 4キロの間 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
He's driven? Not yet identified. From 500 to 900 kilometers per hour and goes.[JA] 正体不明、時速500 乃至900キロ Attraction (2017)
So, look, I got 20 kilos. - Uncut.[JA] だから、見て、私は20キロを持っています。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
I heard they ceased 100 kilos and the money for the buy.[JA] 100キロを買うための金 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
At a distance of about a kilometer from the object, erected defenses.[JA] <"物体"から1キロ圏に 防護柵> Attraction (2017)
It's a 8 mile hike though here.[JA] ここから8マイル(12. 8キロ)だ Logan (2017)
Fuck them, Rick.[JA] 30キロも離れた施設に 引っ越すことになる Smell the Weakness (2017)
I don't need a weigh-in to tell me I've lost 2st because that's how much shit has flown out of my arse in the past 24 hours![JA] 一日中 腹を下して 体重が10キロ以上も 減っちまったからな Smell the Weakness (2017)
The turnoff's four kilometers ahead.[JA] ターンオフは4キロ先です。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キロ[きろ, kiro] kilo-, kilogram, kilometre, 10**3, k [Add to Longdo]
キロバイト[きろばいと, kirobaito] kilobyte, KB [Add to Longdo]
キロヘルツ[きろへるつ, kiroherutsu] kilohertz, kHz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top