ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

もしもし

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -もしもし-, *もしもし*
Japanese-English: EDICT Dictionary
もしもし[, moshimoshi] (int) (1) hello (e.g. on phone); (2) excuse me! (when calling out to someone); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Hello, Mum. Is that you?" she says.もしもし、お母さん。お母さんよね。」と彼女が言う。
"Hello, is this Mrs. Brown?" "Yes, this is Mrs. Brown."もしもし、ブラウンさんですか」「はい、そうです」
Operator, I'd like to place a call to Winnipeg, Canada, but I can't quite remember the number..もしもし、カナダのウイニペグに電話をしたいんですけど、番号はちょっとわからないんですけど。
Hello, this is Mike.もしもし、こちらはマイクです。
Hello, is Mr Freeman in?もしもし、フリーマン氏はおられますか。
Excuse me, but do you need any help?もしもし、何かお役に立ちましょうか。
Excuse me, but do you need any help?もしもし、何か手伝うことがありますか。
Hello, is the accountant there, please?もしもし、会計士はいますか。
Hello. Is this the Gotos' residence?もしもし、後藤さんのお宅ですか。
Hello, is this the personnel department?もしもし、人事課ですが。
Hello, I'm Tomoko Sato from Japan.もしもし、日本から来た佐藤智子です。
Hello, it's me. Will you come to the station for me?もしもし、僕だけど、駅まで迎えに来てくれないかい? [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello?[JA] もしもし Rango (2011)
Hello.[JA] もしもし Episode #1.7 (2013)
Hello?[JA] もしもし The Italian Job (2003)
Hello?[JA] もしもし? Eagles and Angels (2008)
Hello?[JA] もしもし Someone's Watching Me! (1978)
Hello?[JA] "もしもし Wujing (No. 84) (2013)
Yes?[JA] - もしもし Citizenfour (2014)
Hello?[JA] もしもし Fly (2010)
Hello?[JA] もしもし Hotaru no hikari (2007)
Hello?[JA] もしもし The Transformation (2009)
Hey.[JA] もしもし Déjà Vu All Over Again (2013)
Hello?[JA] もしもし Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top