ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใช้มากเกินไป

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใช้มากเกินไป-, *ใช้มากเกินไป*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thousands of kilometers away, 800 to 1.000 liters of water are consumed per person per day.ห่างออกไปนับพันกิโลเมตร น้ำ 800 ถึง 1,000 ลิตร\ ถูกใช้มากเกินไป ต่อคน ต่อวัน Home (2009)
Excessive use of office supplies?ใช้มากเกินไป ? เครื่องมือจำเป็น In Memoriam (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exeed by[PHRV] ใช้มากเกินไป
overuse[VT] ใช้มากเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top