ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เวชภัณฑ์

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เวชภัณฑ์-, *เวชภัณฑ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวชภัณฑ์[N] medical supplies, Example: ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการมีเวชภัณฑ์สมัยใหม่ ทำให้อัตราการตายลดลงอย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: สิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เวชภัณฑ์(เวดชะพัน) น. สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am meant to take medical supplies, if I not take it, many people will die.ฉันต้องเอาเวชภัณฑ์ไปส่งด้วย ถ้าไม่เอาไป หลายคนจะตาย Rambo III (1988)
The first medicine they get in two months.ชุดเวชภัณฑ์ที่เราได้มาในรอบ 2 เดือน Rambo III (1988)
In public, it is the world's leading supplier... of computer technology, medical products and health care.สำหรับคนทั่วไป แอมเบลล่า คอร์ปอเรชั่น คือทุกสิ่งที่ต้องการ เป็นผู้นำการส่งออก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เวชภัณฑ์ และการดูแลสุขภาพ Resident Evil (2002)
- The man was on the verge... of sealing a major pharmaceutical deal.- เขากำลังจะมีส่วนในการ... ช่วยเหลือเรื่องข้อตกลงด้านเวชภัณฑ์ The Last King of Scotland (2006)
Hidden in crates marked as aid medicines.ซ่อนไว้ในลังที่เขียนว่าเวชภัณฑ์ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
We're going to bring back some supplies.เราต้องเอาเวชภัณฑ์ กลับมาที่นี่ The Mist (2007)
Pharmaceutical company WilPharma issued a press release on establishing a research facility in Harvardville home to 100,000 residents.บริษัทเวชภัณฑ์วิลฟาร์มาออกแลถงการณ์ต่อสื่อ เรื่องการก่อตั้งศูนย์วิจับในฮาร์วาร์ดวิลล์ ซึ่งมีประชากรนับแสนคน Resident Evil: Degeneration (2008)
Ηad We been able to follow proper procedure as outlined in the original schedule, the government medical stockpile could have been shipped anywhere in the U.S. Within 12 hours.เราคงดำเนินการได้ตามที่วางไว้ ถ้ากำหนดการถูกต้อง คลังเวชภัณฑ์ของรัฐ จะถูกขนส่งไปทั่วอเมริกาภายใน 12 ชั่วโมง Resident Evil: Degeneration (2008)
I've been leaning on a pharmaceutical company to send drugs and medical equipment down there.ผมได้ขอความช่วยเหลือจาก บริษัทยาแห่งหนึ่ง ให้ช่วยส่งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ไปที่นั้น Nights in Rodanthe (2008)
They need medical supplies immediately.พวกเขาต้องการเวชภัณฑ์โดยทันที Brain Invaders (2009)
We can obtain these supplies at the medical station near Ord Cestus.เราสามารถเอาเวชภัณฑ์พวกนี้ได้จาก สถานีการแพทย์ใกล้ๆ กับโอร์ด เซ็สตัส Brain Invaders (2009)
Master, I suggest we let our padawans handle the supply mission.อาจารย์ ข้าขอแนะนำให้เหล่าพาดาวัน จัดการภารกิจส่งเวชภัณฑ์นี้ Brain Invaders (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวชภัณฑ์[n.] (wētchaphan) EN: medical supplies   FR: équipement médical [m]

English-Thai: Nontri Dictionary
physic(n) วิชาแพทย์,แพทย์ศาสตร์,ยาถ่าย,ยาระบาย,ยา,เวชภัณฑ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top